Markku Roinila ym.
Miten kannustaa ja tukea avointa julkaisemista?
Avointa julkaisemista edistetään tarjoamalla siihen tutkijan kannalta merkityksellisiä kannustimia. Lisäksi tulee tarjota riittäviä ja monipuolisia palveluita julkaisemisen tueksi.
Image
Tieteessä tapahtuu 3/2022 -kansi, jossa on abstakti kuvio.
Vol 40 Nro 3 (2022)
  • Löytyykö viides voima?
  • Lapsen asuinympäristön ja painonkehityksen suhde
  • Kotoperäiset kielet monikielisessä Suomessa
  • Viittomakielet – kielentutkimuksen mustajoutsen
  • Miten kannustaa ja tukea avointa julkaisemista?
Tieteessä tapahtuu -lehti kokoaa yhteen eri tieteenalat. Se on foorumi ajankohtaisille ja yleistajuisille tiedeartikkeleille sekä keskustelulle tieteestä ja tiedepolitiikasta.
Katariina Salmela-Aro
Nuorissa on tulevaisuus, mutta masennus ja uupumus kalvavat heitä useammin kuin koskaan
Pääkirjoituksessa Katariina Salmela-Aro kirjoittaa siitä, mitä tutkimus osoittaa nuorten hyvinvoinnista. Masennus ja uupumus ovat hälyttävällä tasolla yläkoululaisista yliopisto-opiskelijoihin.