Antti Moilanen
Mitä tiedetään lasten itseohjautuvasta oppimisesta ja sen vaikutuksista oppimistuloksiin?
Usein on esitetty epäilyksiä, joiden mukaan lasten itseohjautuva oppiminen vaikuttaisi haitallisesti oppimistuloksiin. Tutkimusnäyttö ei kuitenkaan Antti Moilasen mukaan viittaa tähän suuntaan.
Image
Tieteessä tapahtuu -lehden 2/2023 kansi.
Vol 41 Nro 2 (2023)
  • Ihmisoikeuksien aika – Onko se jo päättynyt?
  • Jännitysnäytelmä Suomen pankkihistoriasta
  • Työn merkitys ja merkityksettömyys
  • Lasten itseohjautuvan oppimisen vaikutukset oppimistuloksiin
  • Onko tekoälystä oppaaksi matematiikan oppimisessa?
Tieteessä tapahtuu -lehti kokoaa yhteen eri tieteenalat. Se on foorumi ajankohtaisille ja yleistajuisille tiedeartikkeleille sekä keskustelulle tieteestä ja tiedepolitiikasta.
Sara Heinämaa ym.
Sukupuolten eriarvoinen kohtelu maamme filosofiassa – Mistä se johtuu ja mitä sille voi tehdä?
Pääkirjoituksessa professori Sara Heinämaa ja kasvatustieteen tohtori Matti Taneli kysyvät, miksi suomalaisista filosofian professoreista vain kaksi on naisia. Mikä jarruttaa naisten urakehitystä filosofiassa ja monilla muilla tieteenaloilla?