Ohjeet kirjoittajalle

Tieteessä tapahtuu -lehti julkaisee yleistajuisia artikkeleita eri tieteenaloilta. Toivomme erityisesti tuoretta tutkimusta yleistajuistavia tekstejä, jotka voivat kiinnostaa myös tiedeyhteisöä laajempaa yleisöä. Julkaisemme alkuperäistutkimusta vain poikkeustapauksissa.

Julkaisemme myös katsauksia, jotka käsittelevät yleensä esimerkiksi sivistystä, tiedepolitiikkaa, tiedekasvatusta, tieteen filosofiaa, tieteen historiaa tai tieteen tekemisen edellytyksiä ylipäänsä. Tahdomme tarjota foorumin näitä aiheita koskevalle keskustelulle.

Lisäksi julkaisemme kirja-arvoita, keskustelupuheenvuoroja, kolumneja ja sarjoja.

Kirjoitusten tarjoaminen

Otamme mielellämme vastaan ideoita kirjoitusten aiheeksi tai ehdotuksia arvioitavista kirjoista. Voit myös lähettää meille valmiita kirjoituksia.

Kirjoitukset toimitetaan sähköpostitse toimituspäällikölle, joka päättää yhdessä päätoimittajan kanssa niiden julkaisemisesta. Toisinaan julkaisupäätöksessä käytetään toimitusneuvoston apua.

Kirjoitukset lähetetään sähköpostin liitetiedostona doc- tai rtf-tiedostoina. Lehdelle lähetettyä aineistoa ei säilytetä eikä palauteta, jollei sitä erikseen pyydetä.

Toimitus pidättää itsellään oikeuden toimituksellisiin muutoksiin. Kaikki lehden sisällöt käyvät läpi editointiprosessin. Lehti ei ole vertaisarvioitu.

Artikkelit ja Tiedemaailma

Artikkeleiden pituus on noin 14 000–16 000 merkkiä välilyönteineen. Tiedemaailma-artikkelit ovat hieman lyhyempiä, tieteen tekemistä ja sen edellytyksiä pohtivia tekstejä ja niiden pituus on noin 12 000–14 000 merkkiä välilyönteineen.

Artikkelit ja Tiedemaailma-artikkelit alkavat pääotsikolla ja ingressillä, jonka pituus enintään 400 merkkiä välilyönteineen. Teksteissä käytetään väliotsikoita.

Viittaukset ovat suluissa tekstin sisällä (kirjoittajan nimi ja vuosiluku), ja kirjoituksen loppuun tulee kirjallisuusluettelo. Mukailemme Kielitoimiston ohjepankin viittauksia ja kirjallisuusluettelon laatimista koskevia ohjeita.

Ihmisten nimet lihavoidaan, kun ne mainitaan kirjoituksessa ensimmäisen kerran. Kursiivilla merkitään lehtien, kirjojen tai muiden teosten nimet sekä alkukielisiä sanoja ja termejä.

Kirjoituksiin voidaan liittää ymmärtämistä tukevia kuvia, kaavioita tai karttoja. Niiden mallit toimitetaan mielellään erillisinä tiedostoina, ja visuaalinen suunnittelija toteuttaa niistä lehden ilmeen mukaisen version.

Kirja-arviot

Julkaisemme kirja-arvioita teoksista, jotka ovat pääsääntöisesti joko tutkijataustaisten ihmisten kirjoittamia tiedekirjoja tai yleistajuisia tietokirjoja. Emme julkaise kaunokirjallisuuden kritiikkiä.

Arvioitavien teosten tulee olla suomenkielisiä, ruotsinkielisiä tai englanninkielisiä. Painotamme arvosteltavien teosten valinnoissa teosten tuoreutta ja sitä, että niiden joukossa näkyisi eri tieteenalojen kirjoa.

Kirja-arvostelujen pituus on 6 000–8 000 merkkiä välilyönteineen. Niihin kuuluu pääotsikko, toimituksen kirjoittama ingressi ja väliotsikoita. Niissä ei käytetä viittauksia eikä niiden loppuun tule kirjallisuusluetteloa.

Keskustelua

Keskustelua-palstalla julkaistavat puheenvuorot edustavat kirjoittajien omia mielipiteitä eivätkä lehden linjaa. Niiden tulee silti olla tieteellisesti perusteltuja näkemyksiä.

Keskustelupuheenvuorojen pituus vaihtelee sanottavan mukaan, mutta suositeltava pituus on enintään 8 000 merkkiä välilyönteineen.

Saavutettavuus

Kirjoituksissa suositaan lyhyitä kappaleita. Suositeltava pituus on yhdestä muutamaan virkkeeseen.

Eri tieteenalojen erikoissanastoa voidaan käyttää mutta mielellään säästeliäästi. On suositeltavaa, että erikoissanat selitetään auki niitä lukijoita varten, joille kyseinen tieteenala on vieraampi. Vieraskieliset termit käännetään mahdollisuuksien mukaan suomeksi.

Kaavioiden ja karttojen sisältö tulee pääpiirteittäin avata tekstissä myös kirjallisesti. Visuaalisiin elementteihin liitetään tekstivastine, joka kuvailee esimerkiksi kuvan sisällön sanallisesti niitä lukijoita varten, jotka käyttävät ruudunlukuohjelmia.

Tekijänoikeudet

Lehdellä on oikeus julkaista tekstit sekä verkkolehdessä että PDF-lehdessä, joka julkaistaan Journal.fi-alustalla.

Tekstin tekijänoikeus säilyy kirjoittajalla siten, että alkuperäinen julkaisuoikeus on Tieteessä tapahtuu -lehdellä. Jos toimitus tekee julkaisua varten grafiikkaa tai karttoja kirjoittajan mallien mukaan, niiden tekijänoikeus on sekä kirjoittajalla että Tieteessä tapahtuu -lehdellä.

Tekstiä voi vapaasti käyttää opetuksessa ja muussa ei-kaupallisessa tarkoituksessa siten, että lähteenä mainitaan tekijä, artikkeli, lehden nimi ja numero sekä julkaisun URL-osoite kokonaisuudessaan. Kaupallisesta käytöstä on sovittava erikseen.

Kirjoittajalla on oikeus tallentaa artikkeli oman organisaationsa, kuten yliopiston, julkaisuarkistoon.

Henkilötietosuoja

Lehdelle annetut henkilöä koskevat tiedot ovat yksin lehden tarkoituksiin, eikä niitä anneta kolmannelle osapuolelle.