Ohjeet kirjoittajalle

Otamme mielellämme vastaan ideoita kirjoitusten aiheeksi tai ehdotuksia arvioitavista kirjoista. Voit myös lähettää meille valmiita kirjoituksia.

Kirjoitukset toimitetaan sähköpostitse toimituspäällikölle, joka päättää yhdessä päätoimittajan kanssa niiden julkaisemisesta. Toisinaan julkaisupäätöksessä käytetään toimitusneuvoston apua.

Kirjoitukset lähetetään sähköpostin liitetiedostona doc- tai rtf-tiedostoina. Lehdelle lähetettyä aineistoa ei säilytetä eikä palauteta, jollei sitä erikseen pyydetä.

Keskustelupuheenvuorot edustavat kirjoittajien omia mielipiteitä eivätkä lehden linjaa. Niiden tulee olla tieteellisesti perusteltuja näkemyksiä.

Toimitus pidättää itsellään oikeuden toimituksellisiin muutoksiin. Kaikki lehden sisällöt käyvät läpi toimitusprosessin.

Kirjoitusten rakenne

Artikkelissa ja katsauksissa on pääotsikko, ingressi (pituus enintään 400 merkkiä välilyönteineen) ja väliotsikoita. Loppuun tulee kirjallisuusluettelo ja tieto kirjoittajasta. Viittaukset ovat suluissa tekstin sisällä (kirjoittajan nimi ja vuosiluku), mutta myös numeroidut alaviitteet ovat mahdollisia.

Kirja-arvioissa on pääotsikko, toimituksen kirjoittama ingressi ja väliotsikoita. Loppuun tulee tieto kirjoittajasta. Kirja-arvioissa ei käytetä viittauksia.

Henkilöiden nimet lihavoidaan, kun ne mainitaan kirjoituksessa ensimmäisen kerran. Kursiivilla merkitään lehtien, kirjojen tai muiden teosten nimet sekä alkukielisiä sanoja ja termejä.

Kirjoituksiin voidaan liittää ymmärtämistä tukevia kuvia, kaavioita tai karttoja. Niiden mallit toimitetaan kirjoituksen mukana, ja visuaalinen suunnittelija toteuttaa niistä lehden ilmeen mukaisen version.

Kirjoitusten saavutettavuus

Kirjoituksissa suositaan lyhyitä kappaleita. Suositeltava pituus on yhdestä muutamaan virkkeeseen.

Eri tieteenalojen erikoissanastoa voidaan käyttää mutta mielellään säästeliäästi. On suositeltavaa, että erikoissanat selitetään auki niitä lukijoita varten, joille kyseinen tieteenala on vieraampi. Vieraskieliset termit käännetään mahdollisuuksien mukaan suomeksi.

Kaavioiden ja karttojen sisältö tulee pääpiirteittäin avata tekstissä myös kirjallisesti. Visuaalisiin elementteihin liitetään tekstivastine, joka kuvailee esimerkiksi kuvan sisällön sanallisesti niitä lukijoita varten, jotka käyttävät ruudunlukuohjelmia.

Juttujen pituus

Artikkeleiden pituus on noin 16 000–20 000 merkkiä välilyönteineen.

Katsausartikkelien pituus on noin 12 000–16 000 merkkiä välilyönteineen.

Kirja-arvostelujen pituus on 6 000–10 000 merkkiä välilyönteineen.

Keskustelupuheenvuorojen pituus vaihtelee sanottavan mukaan.

Tekijänoikeudet

Lehdellä on oikeus julkaista tekstit sekä verkkolehdessä että PDF-lehdessä, joka julkaistaan Journal.fi-alustalla. Tekijänoikeus säilyy kirjoittajalla siten, että alkuperäinen julkaisuoikeus on Tieteessä tapahtuu -lehdellä.

Tekstiä voi vapaasti käyttää opetuksessa ja muussa ei-kaupallisessa tarkoituksessa siten, että lähteenä mainitaan tekijä, artikkeli, lehden nimi ja numero sekä artikkelin URL-osoite kokonaisuudessaan.

Kirjoittajalla on oikeus tallentaa artikkeli oman organisaationsa, kuten yliopiston, julkaisuarkistoon. Hän voi käyttää esimerkiksi lehden PDF-versiota.

Henkilötietosuoja

Lehdelle annetut henkilöä koskevat tiedot ovat yksin lehden tarkoituksiin, eikä niitä anneta kolmannelle osapuolelle.