Kansainvälinen tutkimus: Ympäristöpolitiikassa taloudelliset arvot jyräävät usein luontoarvot

Image
Retkeilijä katsoo taakseen talvisessa maisemassa.

Kansainvälinen tutkimus: Ympäristöpolitiikassa taloudelliset arvot jyräävät usein luontoarvot

10.8.2023

Tuoreen kansainvälisen tutkimuksen mukaan ympäristökriisin taustalla on luonnon aliarvostus. Tällä hetkellä markkinalähtöiset luontoarvot, jotka liittyvät esimerkiksi tehotuotettuihin elintarvikkeisiin ja muihin hyödykkeisiin, ajavat usein ei-taloudellisten arvojen ohi.

”Oikeudenmukaisen ja kestävän tulevaisuuden saavuttamiseksi on ehdottomasti unohdettava lyhyen aikavälin tuottoihin ja talouskasvuun keskittyminen, jonka takia taloudellisissa ja poliittisissa päätöksissä on sivuutettu luonnon moninaiset arvot”, kestävyystieteen professori Christopher Raymond Helsingin yliopistosta sanoo tiedotteessa.

Raymond on yksi Nature-tiedelehdessä julkaistun tutkimuksen kirjoittajista. Hän on myös yksi hallitustenvälisen luontopaneelin (IPBES) arvoraportin pääkirjoittajista.

Alkuperäiskansojen luontoarvoja syrjäytettään

Kaikissa yhteiskunnissa on tutkimusryhmän mukaan laajalle levinneitä ja vakiintuneita arvoja, jotka ovat iskostuneet yhteiskunnallisiin normeihin. Hallitsevassa ympäristö- ja kehityspolitiikassa keskitytään erityisesti kapeisiin markkinapohjaisiin luontoarvoihin.

Esimerkiksi suojelualueverkostojen laajentamisessa ja muissa linjauksissa, jotka koskevat luonnon monimuotoisuuden suojelua, suositaan usein tarkkaan rajattuja luontoa koskevia arvoja. Ne helposti syrjäyttävät alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen arvoja, jotka tukisivat paremmin luonnonsuojelua.

Nyt julkaistussa tutkimuksessa korostetaan sitä, että esimerkiksi alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen oikeuksia pitäisi vahvistaa. Tämä tukisi myös entistä osallistavampaa politiikkaa, mikä johtaisi parempiin lopputuloksiin sekä ihmisten että luonnon kannalta.

Luontoon liittyvien arvojen moninaisuus tunnistettava

Tutkimuksessa tunnistettiin neljä arvokeskeistä lähestymistapaa, jotka auttaisivat luomaan edellytykset muutokselle, jota oikeudenmukaisempi ja kestävämpi tulevaisuus vaatii.

Ensimmäinen lähestymistapa olisi, että luontoon liittyvien arvojen moninaisuus tunnistettaisiin. Toiseksi ne tulisi sisällyttää päätöksentekoon. Lisäksi politiikkaa tulisi uudistaa, ja yhteiskunnallisia normeja ja tavoitteita tulisi muuttaa.

”Maailmanlaajuiseen luonto- ja ilmastokriisiin vastaamiseksi tarvitaan yhteiskunnan läpileikkaavaa muutosta, ja osana sitä on siirryttävä eri luontoarvot huomioivaan päätöksentekoon”, Raymond sanoo.

Kuvan lähde: Unsplash