Yliopistot aikovat kehittää opiskelijavalintaansa – Mahdollisia muutoksia kritisoituun pisteytystyökaluun

Image
Luentosali, jonka edessä seisoo opettaja.

Yliopistot aikovat kehittää opiskelijavalintaansa – Mahdollisia muutoksia kritisoituun pisteytystyökaluun

22.4.2022

Suomen yliopistot alkavat kehittää opiskelijavalintaansa. Tätä varten on aloitettu hanke, joka on syntynyt Suomen yliopistojen rehtorineuvoston Unifin koulutusvararehtorien aloitteesta. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee sitä.

Hankkeen tarkoitus on tuottaa tutkittua tietoa yliopistojen todistusvalinnasta, joka otettiin käyttöön vuonna 2020. Puolet yliopistojen opiskelupaikoista täytetään nykyään sen perusteella.

”Teemme tutkimuksen todistusvalinnan pisteytyksen toimivuudesta ja kritiikkiä herättäneistä seikoista. Kuulemme myös lukioiden ja lukiolaisten kokemuksia todistusvalinnasta”, Unifin koulutusvararehtorikokouksen puheenjohtaja Marja-Leena Laakso sanoo tiedotteessa.

Järjestelmää on kritisoitu muun muassa siitä, että pitkän matematiikan ylioppilaskokeen tuloksesta saa runsaasti pisteitä verrattuna muiden ylioppilaskokeiden tuloksiin. Lisäksi sen on pelätty olevan yksi syy lukiolaisten lisääntyneen uupumuksen taustalla.

Yliopistoille aiotaan antaa ehdotus pisteytystyökalun muutoksista tutkimustulosten perusteella. Mahdollisista muutoksista aiotaan tiedottaa ensi vuonna, ja ne astuisivat voimaan kevään 2026 valinnoissa.

Yhteistyötä valintakokeissa lisätään

Lisäksi hanke tavoittelee yliopistojen yhteistyön lisäämistä valintakokeissa. Tavoite on, että yhdellä valintakokeella voisi hakea entistä useampaan hakukohteeseen. Valintakokeita koskevat muutokset tulisivat voimaan vuonna 2025.

Hankkeen puitteissa tehdään laaja sisällöllinen analyysi yliopistojen valintakokeista. Siinä halutaan tunnistaa, mitä tietoja ja taitoja eri alojen valintakokeilla mitataan. Lisäksi siinä selvitetään koulutusalojen näkemyksiä valintakokeiden tehtävästä nyt ja tulevaisuudessa.

”Analyysi on ensimmäinen laatuaan tässä mittakaavassa ja tulee toimimaan perustana valintakokeiden sisällölliselle kehittämiselle. Tämä mahdollistaa entistä laajemman valintakoeyhteistyön jatkossa”, Laakso sanoo.

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus toteuttaa yhteistyössä Laboren sekä Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön kanssa pisteytystyökalua koskevan tutkimuksen. Kaksi viimeksi mainittua toteuttavat valintakokeita tutkivan selvityksen.

Kuvassa luento Aalto-yliopistossa. Kuvan lähde: Unsplash.