Vuoden tieteentekijäksi valittu vihapuhetta tutkinut Tuija Saresma – ”Minulle on eettinen valinta tutkia poliittisesti tulenarkaa aihetta”

Image
Tuija Saresma talvisessa maisemassa.

Vuoden tieteentekijäksi valittu vihapuhetta tutkinut Tuija Saresma – ”Minulle on eettinen valinta tutkia poliittisesti tulenarkaa aihetta”

12.12.2022

Tieteentekijöiden liitto on valinnut vuoden tieteentekijäksi Tuija Saresman, joka on kulttuurintutkimuksen ja sukupuolentutkimuksen dosentti. Hän työskentelee nykykulttuurin tutkimuksen yliopistonlehtorina Jyväskylän yliopistossa.

Saresma on ollut esillä varsinkin verkkovihaa koskevan tutkimuksensa tiimoilta. Hän johti muun muassa Valtioneuvoston tilaamaa Verkkoviha-hanketta, jonka raportti ilmestyi kesällä. Hanke tutki verkkovihan tuottajia ja levittäjiä.

Vuoden tieteentekijänä palkitaan vuosittain yhteiskunnallisesti aktiivinen, ansioitunut tieteentekijä. Palkintoperusteluiden mukaan Saresma ei ole hellittänyt, vaikka hän on itsekin joutunut maalittamisen eli joukkoistetun häirinnän kohteeksi.

”Vihapuheelta ei voi sulkea silmiään. Minulle on eettinen valinta tutkia poliittisesti tulenarkaa aihetta”, Tuija Saresma sanoo.

Saresma näkee vihapuheen pyrkimyksen vaarallisena.

”Päämääränä on yhteiskunnallisen keskustelun ohjaaminen, luottamuksen murentaminen ja lopulta demokratian rapauttaminen. Minä haluan omalta osaltani vaikuttaa siihen, että tieteen ja tutkimuksen vapaus säilyy.”

Vihapuheen pelko voi aiheuttaa itsesensuuria

Tieteentekijöiden liiton puheenjohtaja Maija S. Peltola pitää tärkeänä sitä, että Suomesta löytyy tutkijoita, joilla on rohkeutta ja halua tarttua poliittisesti arkoihin tutkimusaiheisiin ja tuoda niitä julkiseen keskusteluun.

”On tarpeellista valaista sitä, mitä vihapuhe voi merkitä tieteen tekemiselle, tieteelle ja demokraattisen yhteiskunnan rakenteille. Meidän kaikkien etu on, että tutkitaan asioita, jotka eivät tunnu vain mukavilta”, Peltola sanoo.

Tieteentekijöiden liiton mukaan tutkijoihin ja heidän työhönsä kohdistuu yhä enemmän epäasiallista kommentointia ja uhkailua sosiaalisessa mediassa.

Osa tutkijoista ilmoittaa liiton mukaan, että pelko häirinnän tai maalittamisen kohteeksi joutumisesta vaikuttaa tutkimusaiheen valintaan tai haluun esiintyä julkisuudessa. Liitto pitää tutkijoiden itsesensuuria huolestuttavana.

”Tiede jää vain tieteentekijöiden väliseksi, jos tutkijat eivät voi kertoa tutkimustuloksistaan ja niihin perustuvista tiedepohjaista näkemyksistään ilman pelkoa”, Peltola sanoo.

Kuvassa Tuija Saresma. Kuvan lähde: Petteri Kivimäki.