Vuoden tieteentekijäksi valittu Lotta Kaila: ”Meillä pitää olla rohkeutta osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun”

Image
Lotta Kaila seisoo vanhan näköisessä rakennuksessa.

Vuoden tieteentekijäksi valittu Lotta Kaila: ”Meillä pitää olla rohkeutta osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun”

12.12.2023

Tieteentekijöiden liitto on valinnut vuoden tieteentekijäksi Lotta Kailan, joka väitteli marraskuussa Helsingin yliopiston maa- ja metsätaloustieteellisessä tiedekunnassa. Hänen väitöskirjansa käsitteli torjunta-aineiden vaikutuksia pölyttäjäkantoihin Suomessa.

Palkintoperusteiden mukaan Kaila on tehnyt tiedeviestinnällään näkyväksi väitöskirjatutkijan työtä ja tutkimustyön yhteiskunnallista ulottuvuutta.

”Kaila on hyödyntänyt työelämässä jo hankittua osaamistaan ja verkostojaan tutkimuksestaan viestiessään ja onnistunut samalla sanoittamaan tutkijan työn ylä- ja alamäkiä inhimillisesti ja taitavasti,” Tieteentekijöiden liiton puheenjohtaja Tero Karjalainen sanoo tiedotteessa.

Kaila kiinnostui väitöskirjansa aiheesta työskennellessään ylitarkastajana Suomen Turvallisuus- ja kemikaalivirastossa. Tutkiessaan tapausta mehiläisten mystisestä joukkokuolemasta hän oivalsi, että tutkittua tietoa torjunta-aineiden ympäristöjäämistä ja niiden vaikutuksista pölyttäjien elämään ei ollut riittävästi.

”Oli todella innostavaa päästä tuottamaan juuri sitä tietoa, jota viranomaisilta puuttuu. Käytännön kokemuksesta tiedän, että torjunta-aineiden ympäristövaikutusten tutkimiselle on huutava tarve”, Kaila sanoo.

Tiedeviestintää tarvitaan luontokadon torjumiseksi

Kaila on viestinyt tutkimustyöstään sekä perinteisiä että moderneja viestintäkanavia hyödyntäen. Hänen työtään käsiteltiin muun muassa dokumenttielokuvassa Kuningattaren kuolema (2022), joka oli Ylen tuottama.

Kaila kokee tiedeviestinnän tärkeäksi, koska luonnon monimuotoisuuden kriisi on jo käynnissä. Tutkijoiden on hänen mukaansa tuotava osaamisensa ja tutkimuksensa yhteiskunnallisen päätöksenteon käyttöön monimuotoisuuden kriisiä torjuakseen.

”Tutkijat ovat aiheensa asiantuntijoita omaa tutkimustaan laajemmin. Mielestäni meillä pitää olla rohkeutta osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tulkita tutkimustuloksiamme osana laajempia kokonaisuuksia. Luonnon monimuotoisuuden turvaamisella ei ole varaa siihen, että tuomme tuloksemme ainoastaan tiedeyhteisön tietoisuuteen”, Kaila sanoo.

Vuoden tieteentekijä -palkinto on Tieteentekijöiden liiton vuosittain myöntämä 5 000 euron arvoinen palkinto yhteiskunnallisesti aktiiviselle, ansioituneelle tieteentekijälle. Valinnasta päätti Tieteentekijöiden hallitus.

Kuvassa Lotta Kaila. Kuvan lähde: Tieteentekijöiden liitto.