Tutkimus: Lapsettomuus on yhä useammin itse toivottua – Neljäsosa nuorista miehistä ei halua lapsia

Image
Mies pitelee lasta sylissään tuulisella rannalla.

Tutkimus: Lapsettomuus on yhä useammin itse toivottua – Neljäsosa nuorista miehistä ei halua lapsia

25.8.2023

Nuoremmat ikäpolvet toivovat vähemmän lapsia kuin vanhemmat. Tieto käy ilmi tutkimuksessa, joka perustui Väestöliiton keräämiin kyselytuloksiin vuosilta 2007–18. Kyselyihin vastasi 20–45-vuotiaita suomalaisia naisia ja miehiä.

Vastaajat ilmoittivat kyselyissä, kuinka monta lasta he haluaisivat saada. Helsingin yliopiston tutkijat analysoivat vastauksia ja havaitsivat, että lapsettomuutta ihanteenaan pitävien osuus kasvoi niiden lapsettomien keskuudessa, jotka ovat syntyneet vuoden 1985 jälkeen.

Esimerkiksi vuosina 1975–84 syntyneistä miehistä noin viisi prosenttia piti ihanteenaan lapsettomuutta, mutta vuosina 1985–94 syntyneistä miehistä jo noin 25 prosenttia ilmoitti, ettei haluaisi lapsia. Saman suuntaista muutosta havaittiin myös naisvastaajilla.

”Päähavainto oli, että uudempiin syntymäkohortteihin kuuluvilla ihmisillä oli alhaisempi ihanteellinen lapsiluku verrattuna aikaisempiin kohortteihin”, tutkijatohtori Kateryna Golovina Helsingin yliopistosta sanoo tiedotteessa.

Sosioekonomisilla tekijöillä on vähäinen merkitys

Tutkimuksessa tarkasteltiin myös, voisiko vastaajien ihanteellisena pitämän lapsiluvun lasku liittyä vuoden taloudelliseen epävarmuuteen, joka seurasi vuoden 2008 finanssikriisistä. Tämä ei kuitenkaan yksinään riittänyt selittämään muutoksia.

”Vaikka koulutuksen, tulojen ja työllisyystilanteen sekä ihannelapsiluvun välillä havaittiin jonkin verran yhteyttä, erot ihannelapsiluvussa eri syntymäkohorttien välillä pysyivät merkittävinä”, Golovina sanoo.

Tarkastelun tulos viittaa siihen, että lapsilukua koskevien ihanteiden laskun taustalla on taloudellisia suhdanteita syvempi kulttuurinen muutos. Kaiken kaikkiaan asenteet lastenhankintaa ja perhe-elämää kohtaan näyttävät muuttuneen Suomessa.

Muuttuneet kulttuuriset ihanteet saattavat olla yksi syy siihen, että Suomessa syntyy nykyään vähemmän lapsia kuin ennen.

”Nykyaika on muuttanut perinteisiä elämänpolkuja, joihin lasten hankkiminen on aiemmin kuulunut. Valinnanvapaus voi lisätä tietoisia päätöksiä lapsettomuudesta mutta myös epävarmuutta lasten hankkimisesta”, tutkimuksessa mukana ollut psykologian professori Markus Jokela sanoo.

Tutkimustulokset on julkaistu European Sociological Review -tiedelehdessä.

Kuvan lähde: Unsplash