Tieteessä tapahtuu -lehden päätoimittajaksi Anna Kotaviita

Image
Anna Kotaviita seisoo Tieteiden talon edessä.

Tieteessä tapahtuu -lehden päätoimittajaksi Anna Kotaviita

14.9.2023

Tieteessä tapahtuu -lehden päätoimittajaksi on nimitetty Anna Kotaviita, joka aloitti keväällä Tieteellisten seurain valtuuskunnan viestintäpäällikkönä. Kotaviita tulee työskentelemään päätoimittajana muiden tehtäviensä ohella.

Kotaviita katsoo, että tiedolla ja tieteellä tulee olemaan entistäkin tärkeämpi asema yhteiskunnassamme tulevaisuudessa.

”On kunnia saada edistää tieteen asemaa yleistajuisessa Tieteessä tapahtuu -lehdessä uutena päätoimittajana. Lehdessä julkaistaan kiinnostavia asioita ja ilmiöitä eri tieteen aloilta myös keskustelua herättäen”, Kotaviita sanoo.

Kotaviita tulee päätoimittajana keskittymään Tieteessä tapahtuu -lehden kehittämisen suuriin linjoihin yhteistyössä lehden toimitusneuvoston kanssa. Toimituksellisia prosesseja hoitaa pitkälti lehden toimituspäällikkö Taina Vuokko.

Tieteessä tapahtuu -lehden pitkäaikainen päätoimittaja Ilari Hetemäki jäi eläkkeelle vuoden 2022 lopussa. Kevään 2023 ajan lehden väliaikaisena päätoimittajana toimi Tieteellisten seurain valtuuskunnan toiminnanjohtaja Lea Ryynänen-Karjalainen.

Lehteä kehitetään lukijoita kuunnellen

Tieteessä tapahtuu -lehti teki keväällä kyselyn, jolla se kartoitti lehden lukijoiden tarpeita ja tyytyväisyyttä lehteen. Lehti sai valtaosin kiittävää palautetta, ja asteikolla 1–5 kyselyn vastaajat antoivat sille yleisarvosanan 4,07.

Kyselyn perusteella lehti on valinnut myös tulevia kehityskohteita. Erityistä huomiota tullaan kiinnittämään viestintään ja markkinointiin, sillä useat mainitsivat kyselyssä, että lehden lukeminen on saattanut muuttua heillä vähemmän säännölliseksi jälkeen, kun painetun lehden ilmestyminen päättyi vuoden 2022 alussa.

Lukijat kertoivat olevansa erityisen kiinnostuneita humanistisista tieteistä, luonnontieteistä ja matematiikasta sekä yhteiskuntatieteistä.

”Tuore lukijatutkimus antaa meille hyvät lähtökohdat kehittää lehdestä entistä tunnetumpi. Kannustan lukijoita palamaan lehden juttuihin myös ensi lukeman jälkeen, sillä tekee hyvää lukea keskittyen ja hitaasti infotulvan keskellä”, Kotaviita sanoo.

Tieteellisten seurain valtuuskunta on Tieteessä tapahtuu -lehden julkaisija. Lehti on riippumaton ja sitoutunut Journalistin ohjeisiin.

Kuvassa Anna Kotaviita. Kuvan lähde: Tieteellisten seurain valtuuskunta, Anne Haapanen.