Tieteellisten seurain valtuuskunnan tiedepalkinnot Tapio Onnelalle ja Suomen musiikkitieteelliselle seuralle

Image
Tieteellisten seurain valtuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Petri Karonen, Tapio Onnela ja Suomen musiikkitieteen seuraa edustavat Tuire Ranta-Myer, Milla Tiainen ja Meri Kytö.

Tieteellisten seurain valtuuskunnan tiedepalkinnot Tapio Onnelalle ja Suomen musiikkitieteelliselle seuralle

23.3.2023

Alfred Kordelinin säätiö on myöntänyt Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) ehdotuksesta tiedepalkinnot Suomen musiikkitieteelliselle seuralle ja filosofian maisteri Tapio Onnelalle. TSV:n tiedepalkinnot jaetaan joka toinen vuosi, ja ne olivat tänä vuonna suuruudeltaan 5 000 euroa.

Onnela palkittiin elämäntyöstään, jonka hän on tehnyt Agricola – Suomen humanistiverkon kehittämiseksi. Agricola-verkkopalvelukokonaisuuteen kuuluu muassa humanistisen alan lähde- ja tutkimusaineistojen tietokantoja, verkko-opetuspalveluja sekä uutis- ja keskustelufoorumeita.

Onnela on ollut mukana tekemässä Agricolaa sen perustamisesta lähtien.

”Kun Agricolaa 1990-luvun puolivälissä perustettiin, yliopistojen kolmatta tehtävää eli yhteiskunnallista vuorovaikutusta ei vielä ollut mainittu yliopistolaissa. Humanistit olivat kuitenkin aivan ensimmäisten joukossa hyödyntämässä internetin mahdollisuuksia humanistisen julkisuuden kasvattamisessa”, Onnela sanoo tiedotteessa.

Onnela toivoo, että Agricola voisi jatkossakin olla humanistista alaa kokoava verkkopalvelukokonaisuus.

”Netin merkitys tiedonvälityksen ja kommunikoinnin alustana on voimistunut mittasuhteisiin, joista 1990-luvulla oli vain aavistuksia. Tästä on seurannut myös pirstaloitumista, joka tuntuu vain kiihtyvän. Kanavia, julkaisuja ja teknologioita tulee jatkuvasti lisää, mikä voi olla uhka humanistisen alan julkisuudelle.”

Tunnustus leikkauksista kärsineelle musiikintutkimukselle

Tiedepalkinnon sai myös Suomen musiikkitieteellinen seura, joka on palkintoperusteiden mukaan tehnyt monipuolista ja pitkäjänteistä työtä suomalaisen musiikintutkimuksen ja sen yhteiskunnallisen merkityksen edistämiseksi.

Musiikkitieteellisen seuran puheenjohtajan Milla Tiaisen mukaan tunnustus seuran työlle merkitsee sille paljon tilanteessa, jossa musiikintutkimuksen asema on muiden taiteentutkimuksen alojen tavoin, epävarma tai jopa uhanalainen. Alan yksiköitä on viime vuosina karsittu suomalaisissa yliopistoissa.

”Vaikka supistamista on tehty koulutusinstituutioiden tasolla, suomalainen musiikintutkimus jatkaa silti elämäänsä vilkkaana, monialaisena, poikkitieteellisenä ja kansallisesti sekä kansainvälisesti verkostoituneena”, Tiainen sanoo.

Tunnustus tieteelliselle seuralle tai seura-aktiiville

TSV pyysi ehdotuksia tiedepalkinnonsaajiksi alkuvuonna. Palkintoehdotukset valmisteli toimikunta, johon kuuluivat TSV:n hallituksen puheenjohtaja, professori Petri Karonen, hallituksen jäsen, professori Mats Gyllenberg ja hallituksen varajäsen, apulaisprofessori Jarkko Levänen. Palkinnonsaajista päätti Alfred Kordelinin säätiön hallitus.

Tiedepalkinto jaetaan Alfred Kordelinin säätiön Tieteellisten seurain valtuuskunnan 100-vuotisrahastosta. Palkinnon tarkoitus on antaa tunnustusta tieteelliselle seuralle tai seura-aktiiville, joka on tehnyt näkyväksi tieteellisten seurojen toimintaa, edistänyt avointa tieteellistä julkaisemista, viestinyt tieteestä tai järjestänyt tiedetapahtumia.

Tieteellisten seurain valtuuskunta on Tieteessä tapahtuu -lehden julkaisija.

Kuvassa Tapio Onnela (oikealla ylhäällä) sekä Tuire Ranta-Myer (vasemmalla ylhäällä), Milla Tiainen (keskellä alhaalla) ja Meri Kytö (oikealla alhaalla), jotka vastaanottivat palkinnon Suomen musiikkitieteellisen seuran puolesta. Palkinnon jakoi Tieteellisten seurain valtuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Petri Karonen (vasemmalla alhaalla). Kuvan lähde: Tieteellisten seurain valtuuskunta.