Tiedebarometri: Korona vahvisti suomalaisten luottamusta tieteeseen

Image
Hoitaja antaa naiselle koronarokotteen.

Tiedebarometri: Korona vahvisti suomalaisten luottamusta tieteeseen

16.11.2022

Yhteensä 66 prosenttia suomalaisista arvioi, että korona lisäsi heidän luottamustaan tieteeseen ja tutkimukseen merkittävästi tai jonkin verran. Muutos käy ilmi Tiedebarometristä, joka kartoitti tänä vuonna suomalaisten tieteeseen liittyviä asenteita.

Myös suomalaisten luottamus tutkijoihin ja terveysviranomaisiin lisääntyi koronan myötä. Noin 60 prosenttia Tiedebarometrin vastaajista arvioi koronan lisänneen heidän luottamustaan tutkijoihin ja terveysviranomaisiin.

Vaikka Tiedebarometrin mukaan suomalaiset luottavat keskimäärin vankasti tieteeseen, kaikki kansalaiset eivät jaa samaa luottamusta. Noin viidennes vastaajista arvioi koronan heikentäneen heidän luottamustaan tieteeseen ja tutkijoihin.

”Koronapandemia on nostanut esille myös heidät, jotka suhtautuvat tieteeseen epäluuloisesti”, viestinnän professori Esa Väliverronen Helsingin yliopistosta kommentoi tulosta.

Kun vastaajia pyydettiin omin sanoin kuvailemaan, miten korona on muuttanut heidän suhdettaan tieteeseen, monet aiemminkin tieteeseen luottaneet kokivat luottamuksensa vahvistuneen. Toisaalta ennen epäilevästi tieteeseen suhtautuneet olivat muuttuneet aiempaa kriittisemmiksi.

Myös asenteet rokotuksia kohtaan polarisoituneet

Tiedebarometrissä kartoitettiin suomalaisten asenteita rokotuksia kohtaan. 83 prosenttia kertoi luottavansa viranomaisten ja asiantuntijoiden antamaan tietoon rokotuksista. 89 prosenttia puolestaan uskoi, että Suomessa annettavat rokotteet ovat tehokkaita ja turvallisia.

Toisaalta niiden ihmisten määrä, jotka eivät luota viranomaisten ja asiantuntijoiden antamaan tietoon rokotuksista, oli myös kasvanut. Vuonna 2019 4 prosenttia suhtautui epäillen rokotuksia koskevaan viralliseen tietoon, mutta tänä vuonna heidän osuutensa oli noussut 13 prosenttiin.

Tiedebarometrin mukaan kaikkein selkeimmin on noussut niiden määrä, joiden mielestä jokaisella on oikeus valita, ottaako rokotuksen itselleen tai lapselleen. Aiemmin näin ajattelevien osuus oli 30 prosenttia, kun nyt heidän määränsä on kasvanut 47 prosenttiin.

Tiedebarometri toteutettiin verkkokyselynä touko-kesäkuussa 2022. Siihen vastasi yhteensä 1085 ihmistä, jotka edustavat Suomen 18-vuotta täyttänyttä väestöä lukuun ottamatta Ahvenanmaalla asuvia. Tulosten tilastollinen virhemarginaali on noin 3,0 prosenttiyksikkköä.

Tiedebarometrin on toteutettu vuodesta 2001 lähtien kolmen vuoden välein. Sen teettäjä on Tieteen tiedotus ja toteuttaja Kantar.

Kuvassa hoitaja antaa naiselle koronarokotteen Vantaalla vuonna 2021. Kuvan lähde: Markku Ulander, Lehtikuva.