Tampereen yliopiston tutkimus selvittää lasten kokemaa väkivaltaa

Image
Poika ja tyttö keinuvat rengaskeinussa. Heidän kasvonsa on rajattu kuvan ulkopuolelle. Kuvituskuva.

Tampereen yliopiston tutkimus selvittää lasten kokemaa väkivaltaa

24.2.2022

Tampereen yliopistossa alkaa lapsiuhritutkimus, jonka tavoitteena on tuottaa ajantasaista tietoa lasten kokemasta väkivallasta Suomessa.

Lapsiuhritutkimus on yksi kansallisten lapsistrategian toimenpiteistä. Strategian pohjalta on valmisteltu 30 erilaista toimenpidettä, joiden on määrä edistää lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa.

Lapsiuhritutkimuksessa toteutetaan lapsille ja nuorille suunnattu kyselytutkimus, jonka otos on kansallisesti edustava. Kysely kerätään kevään 2022 aikana noin 600 koulussa.

– Koska lapset ja nuoret ovat parhaita asiantuntijoita omista kokemuksistaan, on eettisesti tärkeää kysyä niistä suoraan heiltä itseltään, tutkimushanketta johtava Noora Ellonen sanoo Tampereen yliopiston tiedotteessa.

Tutkijoina hankkeessa toimivat Laura Mielityinen ja Sari Hautamäki Tampereen yliopistosta.

Edellinen lapsiuhritutkimus vuosikymmenen takaa

Viimeksi varsinainen lapsiuhritutkimus on toteutettu vuonna 2013. Silloin siihen vastasi noin 11 300 kuudes- ja yhdeksäsluokkalaista. Tämän jälkeen asiaa on kartoitettu vain osana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveyskyselyä.

Koronakriisi on korostanut uuden lapsiuhritutkimuksen tarvetta.

– Lasten ja nuorten kokema väkivalta on osin muuttunut koronakriisin myötä, ja siksi varsinainen lapsiuhritutkimus on tarpeen kokonaiskuvan saamiseksi ilmiöstä, sanoo kansallisen lapsistrategian pääsihteeri Johanna Laisaari.

Lapsiuhritutkimuksesta saadaan tietoa lapsien kokeman väkivallan vähentämiseksi ja viranomaistoiminnan tueksi. Myös lasten ja nuorten kanssa toimivat eri alojen ammattilaiset voivat hyödyntää tietoja.

Lapsiuhritutkimuksen tutkimusraportti julkaistaan avoimesti verkossa keväällä 2023.

Kuvassa lapsia, jotka eivät liity uutisen aiheeseen. Kuvan lähde: Unsplash.