Suomen Akatemia käynnistää muutosohjelman, joka tavoittelee kustannussäästöjä

Image
Suomen Akatemian pääjohtaja Paula Eerola.

Suomen Akatemia käynnistää muutosohjelman, joka tavoittelee kustannussäästöjä

10.10.2022

Suomen Akatemia kertoo aloittaneensa muutosohjelman, joka tähtää kustannussäästöihin vuosina 2023–24. Samalla aikomus on yksinkertaistaa Akatemian omia prosesseja ja vähentää niistä aiheutuvan työn määrää.

Muutosohjelmassa Suomen Akatemia aikoo tehdä muutoksia tutkimusrahoituksen hakemiseen, hakemusten arvioimiseen ja päätöksentekoon. Se aikoo uudistaa myös sähköisen asiointijärjestelmänsä, joka uuden version on tarkoitus tulla käyttöön vuonna 2025.

Muutosohjelman taustalla on tilanne, jossa Suomen Akatemian toimintaan tarkoitetut vertailukelpoiset määrärahat ovat supistuneet. Samaan aikaan sen saamien hakemusten ja jakaman tutkimusrahoituksen määrä on kasvanut.

Tilanne on johtanut siihen, että Akatemian mukaan sen henkilöstöllä on tällä hetkellä liikaa työkuormaa.

”Kuormittumiseen vaikuttavat sekä rahoitushakemusten määrä että se, miten hakemusten käsittelyn itse järjestämme. Muutosohjelmalla pureudumme erityisesti omien toimintatapojemme kehittämiseen. Rahoituksen hakijoille ja saajille muutokset tulevat näkymään sujuvuutena ja ripeytenä asioiden käsittelyssä”, kehitysjohtaja Jussi Vauhkonen sanoo Suomen Akatemian tiedotteessa.

Muutosohjelmalla Suomen Akatemia varautuu myös siihen, että tutkimusrahoitus kasvaa tutkimuksen, koulutuksen ja innovaatiotoiminnan (TKI) -rahoituslain myötä.

”Tutkimusrahoituksen kasvu on erittäin myönteinen ja suorastaan välttämätön asia. Suomen tulevaisuus lepää tutkimuksen ja korkean osaamisen varassa. Akatemian kannalta se tarkoittaa kasvavia vaatimuksia suorituskyvylle ja rahoitustoiminnan tehokkuudelle. Nykyisillä toimintatavoilla kuljemme jo aivan äärirajoilla, jos toimintaan tarkoitettujen määrärahojen tasoa ei saada kasvamaan”, Suomen Akatemian pääjohtaja Paula Eerola sanoo.

Kuvassa Suomen Akatemian pääjohtaja Paula Eerola. Kuvan lähde: Suomen Akatemia.