Suomalainen Tiedeakatemia palkitsi akatemiatutkija Carita Kiilin ja professori Jari Elorannan

Image
Carita Kiili istuu ja katsoo kameraan.

Suomalainen Tiedeakatemia palkitsi akatemiatutkija Carita Kiilin ja professori Jari Elorannan

11.10.2022

Suomalainen Tiedeakatemia on jakanut palkintoja teemaillassaan Säätytalolla. Se palkitsi humanistipalkinnolla akatemiatutkija Carita Kiilin ja Eino Jutikkalan historiapalkinnolla professori Jari Elorannan. Kummankin palkinnon arvo on 15 000 euroa.

Humanistipalkinto myönnetään vuosittain uransa alkuvaiheessa olevalle, jo kansainvälistä mainetta saavuttaneelle humanistisen alan tutkijalle. Eino Jutikkalan historiapalkinto taas myönnetään ansiokkaasta historiantutkimustyöstä joka kolmas vuosi.

Carita Kiili työskentelee akatemiatutkijana ja professorin vakinaistamispolun ensimmäisen kauden tutkijana Tampereen yliopistossa. Hänen tutkimuksensa ovat käsitelleet digitaalisia tekstitaitoja ja niiden kehittymistä. Tällä hetkellä hän esimerkiksi selvittää akatemiantutkijan hankkeessaan, millaisista taidoista kriittinen nettilukeminen koostuu ja miten sitä voidaan arvioida ja tukea.

”Päädyin tutkijaksi, sillä gradun teosta jäi kytemään kipinä tutkimuksen tekemiseen. Se ei sammunut, vaikka tein useita vuosia aivan muunlaisia töitä. Tein graduni vieraan kielen lukemisen strategioista. Lukemisen tutkimus innosti ja minusta tuli lopulta nettilukutaitotutkija”, Kiili sanoo tiedotteessa.

Kiili väitteli kasvatustieteiden tohtoriksi Jyväskylän yliopistosta vuonna 2012. Hän työskenteli tutkijatohtorina Jyväskylän ja Oslon yliopistossa, kunnes hän siirtyi Tampereen yliopistolle. Hän on myös Lapin yliopiston dosentti.

Historiapalkinnon saanut professori Jari Eloranta on puolestaan taloushistorioitsija. Hänen tutkimuksensa ovat liittyneet muun muassa puolustustalouden ja hyvinvointiyhteiskuntien historiaan.

”Erityisesti minua kiinnostaa Suomen kaltaisen valtion pitkän aikavälin taloudellinen, sosiaalinen ja poliittinen muutos vuosisatojen ajalta. Miten meistä tuli korkean hyvinvoinnin ja luottamuksen yhteiskunta? Siinä riittää tutkijoilla paljon työtä tulevaisuudessakin. Samaten haluan jatkaa kriisien ja konfliktien vaikutusten tutkimusta, mikä on edelleen erittäin ajankohtainen aihe”, Eloranta sanoo tiedotteessa.

Suomen Tiedeakatemian palkintoperusteluiden mukaan Eloranta on yksi tunnetuimmista puolustusmenojen historiallisen analyysin tutkijoista maailmassa. Hänet tunnetaan myös määrällisten tutkimusmenetelmien kehittämisestä historiantutkimuksessa.

Eloranta on toiminut vuodesta 2018 lähtien taloushistorian professorina Helsingin yliopistossa, mutta hänen uransa on ollut kansainvälinen. Hän valmistui lisensiaatiksi Jyväskylän yliopistosta ja väitteli tohtoriksi vuonna 2002 Firenzen European University -instituutista. Tähän jälkeen hän työskenteli Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa, kunnes hän palasi Suomeen.

Kuvassa Carita Kiili. Kuvan lähde: Aleksi Kylmlahti.