Ruotsalaistutkija pyrki osoittamaan suomalaisten alemman alkuperän – Aineistoja hankittu Museovirastolle

Image
Mustavalkoinen kuva, jossa on yhdistetty kaksi kuvaa rinnakkain. Toisessa vakavan näköinen nainen katsoo suoraan kohti kameraa, ja toisessa vakavan oloinen mies katsoo suoraan kohti kameraa.

Ruotsalaistutkija pyrki osoittamaan suomalaisten alemman alkuperän – Aineistoja hankittu Museovirastolle

24.2.2022

Museoviraston kuvakokoelmiin siirtyy Karoliinisen instituutin professorin ja antropologin Gustaf Retziuksen (1842–1919) aineistoja, joihin sisältyy 59 alkuperäistä lasinegatiivia ja muistikirja. Aineistot on ostettu ruotsalaiselta keräilijältä, ja ne tulevat digitoinnin jälkeen saataville Finnaan.

Museoviraston hankkimat aineistot sisältävät varhaisia suomalaisia henkilökuvia, jotka on otettu Karjalassa ja Hämeessä vuonna 1873. Niissä esiintyy osittain arkoja ja vastentahtoisia ihmisiä, sillä valokuvaus oli kuvaamisen aikaan maaseudulla hyvin harvinaista. Kuvausprosessi oli muutenkin hidas. Retziuksen apuna kuvausmatkalla oli suomalainen ylioppilas Ernest Adolf Solin.

Hankittuihin aineistoihin kuuluva muistikirja sisältää Retziuksen havaintoja kulttuurista ja piirroksia esineistä ja rakenteista, kuten saunasta. Muistiin on laitettu muun muassa köyhästä torpasta hankitun pettuleivän koostumus: yksi kolmasosa ruista ja kaksi kolmasosaa pettua. Tutkimusmatka tehtiin vain muutamia vuosia suurten nälkävuosien (1866–68) jälkeen.

Pääkallojen palauttamista aiotaan pyytää

Gustaf Retziuksen Suomessa tekemiä tutkimuksia pidettäisiin nykyään lähtökohdiltaan rasistisina, vaikka ne olivat omana aikanaan tutkimuksen valtavirtaa. Hän pyrki osoittamaan tutkimuksillaan todeksi oletuksensa, jonka mukaan suomalaisten alkuperä olisi ollut ”mongolinen”. Todistaakseen väitteensä hän teki fyysisen antropologian tutkimuksia ja kallonmittauksia.

Retzius vei Ruotsiin valokuvien ja muistiinpanojen lisäksi noin 80 pääkalloa, jotka kaivettiin ylös Pälkäneeltä ja muutamalta muulta paikkakunnalta. Tällä hetkellä ne sijaitsevat Karoliinisen instituutin varastossa Tukholmassa. MTV Uutisten tietojen mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö aikoo esittää tänä vuonna virallisen pyynnön pääkallojen palauttamiseksi Suomeen.

Retzius julkaisi vuonna 1879 tutkimuksen Finska kranier jämte några natur- och litteratur-studier inåm några andra områden af fiska antropologi, joka perustui hänen tutkimusmatkallaan keräämiinsä aineistoihin. Hän kuvaili teoksessaan suomalaisten tyypillisiä piirteitä.

Kuvan lähde: Gustaf Retzius, Museovirasto