Raportti: Lähes puolet kansainvälisistä tutkinto-opiskelijoista pitää todennäköisenä muuttoa pois Suomesta opintojen jälkeen

Image
Nuori mies poistuu rakennuksesta.

Raportti: Lähes puolet kansainvälisistä tutkinto-opiskelijoista pitää todennäköisenä muuttoa pois Suomesta opintojen jälkeen

14.3.2023

Suomessa opiskelevista kansainvälisistä tutkinto-opiskelijoista 47 prosenttia pitää muuttoa pois Suomesta todennäköisenä tai erittäin todennäköisenä. 43 prosenttia pitää puolestaan hyvin tai jokseenkin todennäköisenä Suomeen jäämistä. Tiedot selviävät tutkimuslaitos E2 Tutkimus julkaisemasta Kansainvälisten osaajien Suomi -tutkimushankkeen loppuraportista.

Suomeen sopeutumisen suurimmiksi esteiksi kansainväliset tutkinto-opiskelijat arvioivat kielimuurin, työllistymisen hankaluudet ja vaikeudet löytää suomalaisia ystäviä. Noin kolmannes heistä arvioi mahdollisuutensa edetä urallaan Suomessa heikoiksi.

”Voisimme yhteiskuntana voittaa paljon, jos meillä olisi kykyä ja rohkeutta miettiä uudelleen työtehtävien kielitaitovaatimuksia, avata tulijoille sosiaalisia piirejämme ja hyödyntää monipuolisesti heidän osaamistaan sekä kansainvälisiä kontaktejaan”, johtaja Mari K. Niemi E2 Tutkimuksesta sanoo tiedotteessa.

Kansainväliset tutkinto-opiskelijat pitävät tärkeänä, että pysyvästi Suomessa asuvat osaavat suomea tai ruotsia. Yli puolet kyselyyn vastanneista pitää heille tarjottuja kieliopintoja hyödyllisinä, mutta jotkut katsovat, että heidän opintoihinsa kuuluu niin paljon muita opintojaksoja, ettei kieliopinnoille jää aikaa.

Suurin osa tyytyväisiä opintoihinsa

Suurin osa kyselyyn vastanneista kansainvälisistä tutkinto-opiskelijoista kokee kotiutuneensa Suomeen erittäin tai jokseenkin hyvin. Jopa 62 prosenttia kokee sopeutuneensa elämäänsä Suomessa alle puolessa vuodessa. Tukea tähän he olivat löytäneet etenkin kansainvälisten opiskelijoiden yhteisöistä, opiskelupaikkojensa henkilöstöltä ja Suomessa asuvilta maamiehiltään tai -naisiltaan.

Kyselyyn vastanneet arvostavat Suomessa erityisesti koulutuksen korkeaa laatua, hyvää elintasoa ja luonnonläheisyyttä. Peräti 87 prosenttia on tyytyväisiä opintoihinsa, vaikka toisaalta 73 prosenttia oli jossain vaiheessa harkinnut opintojensa keskeyttämistä. Vain neljä prosenttia on kuitenkin täysin tyytymättömiä opintoihinsa.

E2 toteutti kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille suunnatun kyselyn marraskuussa 2022. Kyselyyn vastasi 600 ihmistä. Kyselyyn vastanneista 32 prosenttia oli EU-alueelta, 16 prosenttia Etelä-Aasiasta, 14 prosenttia Pohjois-Amerikasta ja loput muilta alueilta. Heistä 72 prosenttia opiskeli suomalaisissa yliopistoissa ja 27 prosenttia ammattikorkeakouluissa.

Tutkimushanketta rahoittivat muun muassa Elinkeinoelämän keskusliitto, Teknologiateollisuus, Tekniikan akateemiset, Teollisuuden palkansaajat, ulkoministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Business Finland.

Kuvan lähde: Unsplash