Fysiikan professori Tuukka Petäjä palkittiin aerosolitutkimuksen edistämisestä

Image
Havuja metsässä.

Fysiikan professori Tuukka Petäjä palkittiin aerosolitutkimuksen edistämisestä

22.11.2022

Aerosolitutkimussäätiö on myöntänyt tunnustuspalkinnon professori Tuukka Petäjälle. Palkinto on suuruudeltaan 20 000 euroa, ja se jaettiin Tampereella Ilmaston ja ilmakehän osaamiskeskuksen tiedekonferenssin yhteydessä.

Tuukka Petäjä on Helsingin yliopiston fysiikan professori, jonka erikoisalaa on kokeellinen ilmakehätiede. Hän on muun muassa on pyrkinyt integroimaan eri tutkimusinfrastruktuurien havaintosarjoja.

”Pitkäaikaisten ja yhteismitallisten mittausten ylläpito ja kehittäminen on välttämätöntä esimerkiksi ilmastonmuutoksen ja ilmanlaadun kokonaiskuvan seuraamiseksi. Luotettava ja laaja mittausaineisto tarvitaan tiedepohjaisten päätösten tueksi”, Petäjä sanoo.

Petäjä kuuluu maailman siteeratuimpien tutkijoiden joukkoon. Palkintoperusteluiden mukaan hän on edistänyt suomalaista aerosolitutkimusta sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Petäjä on Ilmakehätieteen keskuksen (INAR) varajohtaja. Hän myös johtaa Hyytiälässä sijaitsevaa SMEAR II -asemaa, jonka mittalaitteet keräävät jatkuvasti tietoa ainevirroista maaekosysteemien osasten ja ilmakehän välillä.

Nuoren tutkijan palkinto Panu Karjalaiselle

Aerosolitutkimussäätiö myönsi myös ensimmäistä kertaa nuoren tutkijan palkinnon, jonka sai tekniikan tohtori Panu Karjalainen. Palkinto on arvoltaan 5 000 euroa.

Karjalaisen tutkimus liittyy liikenteen ja moottoreiden aerosoliemissioihin. Hän on kiinnostunut erityisesti sääntelyn ulkopuolelle jäävistä päästökomponenteista ja -lähteistä.

”Suomessa on maailmanluokan osaamista päästöjen mittaustekniikoissa, vähäpäästöisten teknologioiden kehittämisessä sekä ilmanlaadun seurannassa. On hienoa saada tehdä tutkimusta, jolla voi olla sekä tieteellistä että yhteiskunnallista vaikuttavuutta”, Karjalainen sanoo.

Karjalainen väitteli tohtoriksi vuonna 2014 Tampereen teknillisestä yliopistosta, minkä jälkeen hän toimi Suomen Akatemian tutkijatohtorina Tampereen yliopistossa. Parhaillaan hän toimii yliopistotutkijana Tampereen yliopiston tutkijakollegiumissa ja aerosolifysiikan laboratoriossa.

Kuvan lähde: Unsplash