Palkittuja

Image
Roope Uusitalo seisoo puku päällä käytävätilassa.

Palkittuja

24.2.2022

Julkistalouden professori Roope Uusitalolle on myönnetty Alfred Kordelinin palkinto hänen poikkeuksellisista yhteiskunnallisista ansioistaan. Uusitalolla on ollut Talouspolitiikan arviointineuvoston puheenjohtajana keskeinen rooli tutkimustietoon pohjautuvan riippumattoman näkökulman tuomisessa talouspoliittiseen keskusteluun.

Kansainvälinen Professori Luigi Tartufari -palkinto on myönnetty arkeologeille Arja Kievarille ja Eva Margareta Steinbylle. Molemmat palkitut ovat toimineet Suomen Rooman-instituutin johtajina. Palkinnon myöntää Accademia Nazionale dei Lincei.

Miina Sillanpään Seura on myöntänyt tunnustuspalkinnon yhteiskunnallisesta tutkimuksesta ja vaikuttamisesta historioitsija, professori Maria Lähteenmäelle. Hän on tutkinut uransa aikana laaja-alaisesti yhteiskunta- ja naishistoriaa sekä antanut äänen erilaisten ja eritaustaisten ihmisten historialle.

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on myöntänyt Matti Äyräpään palkinnon mitokondriotautien tutkija, akatemiaprofessori Anu Wartiovaaralle, Konrad ReijoWaaran palkinnon neurologi, apulaisylilääkäri Anna Maija Saukkoselle sekä Nuoren tutkijan palkinnon professori Joonas Kauppilalle.

Tieteentekijöiden liitto on valinnut Vuoden tieteentekijäksi Itä-Suomen yliopiston akateemisen rehtorin Tapio Määtän. Valinta on sikäli poikkeuksellinen, että ensimmäistä kertaa palkinnon historiassa liitto palkitsee työnantajan edustajan. Määttä on edistänyt tieteentekijöiden mahdollisuuksia pitkäjänteiseen tieteentekemiseen ja tieteentekijöiden työhyvinvointia Itä-Suomen yliopistossa.

Turun yliopiston bakteeriopin professori Pentti Huovinen on saanut A.I. Virtanen -palkinnon tunnustuksena laaja-alaisista tutkimuksistaan bakteerien merkityksestä ihmiselle. Hän on tutkinut antibioottien käyttöä infektioiden hoidossa ja toisaalta bakteerien antibioottiresistenssin vaikutuksia sekä viime vuosina suolistomikrobiston ja terveyden välisiä yhteyksiä.

Suomalaisen Tiedeakatemian vuoden 2021 Väisälän palkinto on myönnetty Helsingin yliopiston matemaattisen fysiikan apulaisprofessori Christian Webbille. Palkinto myönnetään nuorelle, jo ansioituneelle matemaattis-luonnontieteellisen alan tutkijalle. Webbin tutkimus liittyy todennäköisyysteoriaan eli sattuman matemaattiseen teoriaan.

Professoriliitto on valinnut Vuoden Professoriksi 2022 hallintotieteen professori Jari Stenvallin Tampereen yliopistosta. Hänen tutkimusteemansa liittyvät muutoksen johtamiseen, julkishallinnon uudistamiseen ja arviointiin, alueelliseen kehittämiseen, julkisiin palveluihin ja teknologian hyödyntämiseen hallinnossa.

Geotieteilijä, akatemiatutkija J. Sakari Salonen on saanut vuoden 2022 Lauri Jäntin tietokirjapalkinnon kirjasta Viisi maailmanloppua – Maapallon historia ja ihmiskunnan tulevaisuus (Gaudeamus 2021).

Vuoden 2021 Kalevi Sorsa -palkinto on myönnetty akatemiatutkija Timo Miettiselle teoksesta Eurooppa – poliittisen yhteisön historia (Teos 2021). Kirja käsittelee Eurooppaa poliittisena yhteisönä sekä sen filosofisia ja aatehistoriallisia juuria. Kirja sai myös Historian ystäväin liiton Vuoden 2021 historiateos -palkinnon.

Suomen tiedetoimittajain liitto on valinnut Vuoden tiedetoimittajaksi Ilpo Salosen, joka on vapaa toimittaja. Hän on tehnyt mittavan uran toimittajana, viimeksi Tekniikan Maailma -lehden tiedesivujen rakentajana ja toimittajana.

Kuvassa professori Roope Uusitalo. Kuvan lähde: Maarit Kytöharju, Helsingin yliopisto.