Salolainen maanomistaja huomasi kaivuutöiden yhteydessä rautaesineen – Paljastui jopa satojen hautojen ristiretkiaikainen ruumiskalmisto

Image
Ruosteinen, ristiretkiaikainen miekka, joka on kuvattu valkoista taustaa vasten.

Salolainen maanomistaja huomasi kaivuutöiden yhteydessä rautaesineen – Paljastui jopa satojen hautojen ristiretkiaikainen ruumiskalmisto

9.10.2023

Salon Perttelistä, keskiaikaisen kivikirkon läheisyydestä, on löytynyt ristiretkiaikainen ruumiskalmisto. Kyseessä on toistaiseksi myös ainoa varma rautakauden loppuvaiheeseen ajoittuva ruumiskalmistohavainto Salon- eli Uskelanjokilaaksosta.

Paikallinen maanomistaja havaitsi elokuun lopulla, että maalämpöputkikaivannon maakasasta pilkisti rautaesineen osa, jonka sateet olivat tuoneet esiin. Esine osoittautui lähes kokonaiseksi miekaksi, joka on ristiretkiaikaista tyyppiä.

Miekan löytäjä otti yhteyttä Turun yliopiston arkeologian oppiaineen yliopisto-opettaja Juha Ruohoseen, joka ilmoitti havainnosta Turun museokeskuksen arkeologi Sanna Saumaluomalle. Saunaluoma lähti käymään paikalla heti seuraavana päivänä.

”Miekka toimitettiin museokeskuksen konservointiyksikköön, josta se röntgenkuvauksen jälkeen siirrettiin Museovirastoon”, Ruohonen sanoo Turun yliopiston tiedotteessa.

Lisätutkimuksia löytöpaikalla

Ruohonen teki Turun yliopiston arkeologian opiskelijoiden kanssa syyskuun alussa alustavia tutkimuksia löytöpaikalla. Kaivannosta nostetusta maasta löytyi miekkaan kuuluvia terän osia, ihmisluita, mahdollista ruumisarkun puuta ja runsaasti rautaesineiden katkelmia, jotka ovat toistaiseksi tarkemmin määrittelemättömiä.

Huomattavimpana löytökokonaisuutena arkeologit pitävät pronssiheloin koristeltua nahkavyötä.

”Vyössä on ollut kiinnitettynä kolmisenkymmentä rosettikuvioin koristeltua neliömäistä pronssihelaa sekä useita ristimäisiä riipuksia. Kokonaisuuteen kuului myös solki, useita pääty- ja eläimenpääheloja sekä hihnanjakajia. Vyön nahkaosat ovat osittain säilyneet. Lisäksi pronssikoristeiden yhteydessä on säilynyt runsaasti vainajan vaatetukseen liittyviä kangasjäänteitä”, Ruohonen sanoo. 

Kaikki löydöt kuuluvat yhteen hautaukseen. Esiin saatu aineisto on arkeologien mielestä kokonaisuutena kiinnostava, sillä miesten hautoihin liittyvät arkeologiset tekstiilit ovat hyvin harvinaisia. Myös kokonaiset helavyöt ovat harvinaisia.

Löytö osa laajempaa hautausmaata

Arkeologisissa tutkimuksissa saatiin varmuus, että paikalla on sijainnut yhtä hautaa laajempi ruumiskalmisto. Siinä on ollut todennäköisesti kymmenittäin, mahdollisesti jopa toista sataa hautaa.

Havaintoa voidaan pitää hyvin merkittävänä, sillä ristiretkiaikaisia ruumiskalmistoja tunnetaan Suomessa selvästi vähemmän kuin näitä ajallisesti edeltäviä polttokalmistoja.

Kalmiston vainajat on haudattu kristillisesti.

”Löytöpaikan sijaintia aivan keskiaikaisen kivikirkon lähellä voidaan pitää osoituksena aiemmin arvioitua huomattavasti varhaisemmasta kirkollisesta järjestäytymisestä alueella. Perttelin seurakuntaa on pidetty 1400-luvulla perustettuna Uskelan kappelina”, Ruohonen kertoo.

Löytöaineiston tutkimukset jatkuvat ainakin ensi vuoden alkuun asti. Löytyneestä luusta on tekeillä radiohiiliajoitus, jolla kohteen käyttöaikaa saadaan tarkennettua. Helavyö ja puukontuppi röntgenkuvataan, tutkitaan laboratiivisen arkeologian menetelmillä ja konservoidaan.

Kuvassa Salosta löytynyt ristiretkiaikainen miekka. Kuvan lähde: Riikka Saarinen, Turun museokeskus.