Kestävyyspaneeli: Kestävyysmurros voi johtaa elämän rikastumiseen

Image
Helsingin Aleksanterinkadulla kulkee raitiovaunuja, pyöräilijöitä ja kävelijöitä.

Kestävyyspaneeli: Kestävyysmurros voi johtaa elämän rikastumiseen

1.6.2022

Kestävyyspaneeli on julkaissut Myönteinen tulevaisuus Suomelle -raportin. Sen viesti on, että tulevaisuus voi olla Suomelle hyvä, vaikka kestävyyden saavuttamiseksi vaaditaankin suuria muutoksia.

Kestävyyspaneelin mukaan useat harhakäsitykset hidastavat siirtymää kestäviin toimintatapoihin. Yksi niistä on käsitys, jonka mukaan toimintatapojen muutokset ovat hankalia ja epämukavia.

”Kestävään tulevaisuuteen kulkemista ei pitäisi nähdä asioista luopumisena ja hankalien asioiden kimppuna. Päinvastoin se voi johtaa elämän rikastumiseen ja sujuvoittamiseen”, Kestävyyspaneelin puheenjohtaja ja Suomen ympäristökeskuksen professori Eeva Furman sanoo tiedotteessa.

Yhtenä esimerkkinä elämää parantavasta muutoksesta Furman mainitsee siirtymisen lihasvoimalla liikkumiseen, kuten kävelyyn tai pyöräilyyn. Se voi parantaa terveyttä ja elämänlaatua.

Raportti listaa toimenpidesuosituksia valtiolle

Kestävyyspaneelin mukaan kestävyysmurros vaatisi rakentavaa yhteiskunnallista vuoropuhelua. Se auttaisi hahmottamaan tulevaisuuden näkymiä ja viitoittamaan tietä kohti kestävää yhteiskuntaa.

Kestävyyspaneeli katsoo, että valtiolla on suuri rooli ohjata yhteiskunnan toimijoita kestävyysmurroksessa. Se listaa raportissaan 28 toimenpidesuositusta valtionhallinnolle siitä, kuinka valtio voisi edistää murrosta.

Kestävyyspaneeli kehottaa valtiota edellyttämään yliopistoilta ja muilta oppilaitoksilta sitä, että ne tekisivät yhteistyötä kestävän kehityksen opetuksen kehittämiseksi. Lisäksi se näkee tärkeänä, että valtio turvaisi riittävän, pitkäjänteisen ja riippumattoman rahoituksen ratkaisukeskeiselle tieteidenväliselle tutkimukselle.

Kestävyyspaneeli on riippumaton tiedepaneeli, jonka tarkoitus on edistää kestävää kehitystä Suomessa. Sen erityistehtävänä on tukea Kestävän kehityksen toimikuntaa, joka on pääministerin johtama yhteiskunnallista päättäjistä koostuva vaikuttajafoorumi. Paneeliin kuuluu kymmenen asiantuntijaa eri yliopistoista ja tutkimuslaitoksista.

Kuvan lähde: Tapio Haaja, Unsplash.