Jyväskylän yliopiston tutkijat kehittivät verkkosivuston, joka siivittää urheilujournalismin pariin

Image
Mustavalkoinen kuva, jossa toimittaja haastattelee Kalevi Hämälästä.

Jyväskylän yliopiston tutkijat kehittivät verkkosivuston, joka siivittää urheilujournalismin pariin

21.2.2023

Kaikille urheilujournalismista kiinnostuneille on avautunut uusi Urheilujournalismin bibliografia -verkkosivusto, joka käsittelee muun muassa urheilujournalismin ominaispiirteitä, keskeisiä käsitteitä ja historiaa Suomessa.

Sivuston ytimessä on bibliografia, joka sisältää tiedot yli 2 000 suomalaisesta urheilujournalismia käsittelevästä teoksesta. Ne on järjestelty aiheiden ja julkaisujen perusteella, ja niistä noin 400 on luettavissa verkosta. Bibliografiaa tullaan päivittämään vuosittain.

Vaikka sivusto on suunnattu suurelle yleisölle, se on käynyt läpi tieteellisen vertaisarvioinnin.

”Sivustosta on pyritty laatimaan helppokäyttöinen ja yleistajuisine teksteineen sekä kuvituksineen populaari. Vertaisarvioituna akateemisena julkaisuna sivustolla esitetään tietysti tarkasti myös työssä käytetyt menetelmät, mutta ne on erotettu omaksi osiokseen”, hankkeessa tutkijana työskennellyt Joakim Särkivuori sanoo.

Sivusto on kehitetty tutkimushankkeessa, jonka taustalla ovat olleet Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta ja Avoimen tiedon keskus. Sivuston laatimista on johtanut mediaurheiluun erikoistunut tutkija Antti Laine Jyväskylän yliopistosta.

Tietoa on paljon mutta sirpaleisesti

Urheilujournalismia käsitteleviä väitöskirjoja on tehty Suomessa toistakymmentä, vertaisarvioituja tutkimusartikkeleita noin 50 ja pro gradu -tutkielmia useita satoja. Ammattiyhteisölle suunnattuja artikkeleita on julkaistu noin tuhat ja muita yleistajuisia artikkeleita runsaat 500.

Tutkimuksen määrästä huolimatta urheilujournalismia käsittelevää tietoa on ollut saatavilla sirpaleisesti, sillä Suomessa ei esimerkiksi ole ollut urheilujournalismiin erikoistuvaa yliopistotasoista koulutusta. Alan oppimateriaalejakin on ollut niukalti.

Urheilujournalismin bibliografia -sivuston tekijät haluavat sivustollaan nostaa alan akateemista profiilia ja paikata materiaaliaukkoa. Lisäksi tekijät toivovat, että sivusto voisi toimia avauksena uudenlaiselle tiedonjulkistamiselle.

”Tämän hankkeen yhtenä tarkoituksena on toimia ladunavaajana uudentyyppiselle kotimaiselle tietotuotannolle”, Antti Laine sanoo.

Laineen mukaan tieteellisessä julkaisu- ja rahoitusjärjestelmässä on pahoja valuvikoja, sillä se kannustaa julkaisemista tiettyjen kansainvälisten kustantajien lehdissä. Samalla katveeseen jää kotimainen tiedontuotanto, jolla pyrittäisiin tavoittamaan laajaa käyttäjäkuntaa.

Kuvassa toimittaja haastattelee hiihtäjä Kalevi Hämäläistä Salpausselällä vuonna 1962. Kuvan lähde: Tahto, Urheilumuseo.