Hallitus päätti: Yliopistoille ja ammattikorkeakouluille uusia koulutusohjelmia, kaksi hakemusta hylättiin

Image
Opiskelijoita Tampereen yliopiston Linna-kirjastossa.

Hallitus päätti: Yliopistoille ja ammattikorkeakouluille uusia koulutusohjelmia, kaksi hakemusta hylättiin

3.3.2023

Valtioneuvosto on päättänyt muutoksista, jotka koskevat yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen koulutusvastuita. Koulutusvastuu määrittää, mitä tutkintoja eri korkeakouluissa voi suorittaa. Uusien koulutusten on tarkoitus alkaa syksyllä 2024.

Valtioneuvosto myönsi Tampereen yliopistolle koulutusvastuun erityispedagogiikassa ja erityisopettajakoulutuksessa. Tällä on tarkoitus vastata pitkäaikaiseen pulaan erityisopettajista ja lisätä erityispedagogiikan osaamista kaikkien opettajien koulutuksessa.

"Kasvavana maakuntana Pirkanmaalla oppilasmäärät ovat jatkuvassa kasvussa, ja erityisopettajista on jatkuva pula. Erityisesti syrjäisillä alueilla joudutaan usein palkkaamaan epäpäteviä erityisopettajia", varadekaani Anne Jyrkiäinen sanoo Tampereen yliopiston tiedotteessa.

Turun yliopistolle puolestaan myönnettiin koulutusvastuu tuotantotaloudessa. Tätä perusteltiin Varsinais-Suomen alueen yritysten kasvavilla alan osaajatarpeilla. Uusi tuotantotalouden koulutusohjelma tulee rakentumaan yliopiston teknillisen tiedekunnan ja Turun kauppakorkeakoulun osaamiselle.

Neljälle ammattikorkeakoululle uusia koulutusvastuista

Kokkolan suunnalla toimiva Centria-ammattikorkeakoulu sai hakemansa oikeuden kouluttaa IT-tradenomeja. Vaikka alan koulutusmäärien katsottiin vastaavan tarpeita valtakunnallisesti, uuden koulutuksen perusteltiin parantavan alan koulutustarjontaa Länsi-Suomessa.

Metropolia-ammattikorkeakoulu haki vastaavaa oikeutta kouluttaa IT-tradenomeja, mutta valtioneuvosto ei myöntänyt sitä. Hakemuksen hylkäämistä perusteltiin päätösasiakirjassa sillä, että alan koulutusmääriä on aiempina vuosina lisätty pääkaupunkiseudulla.

Satakunnan ammattikorkeakoulu havitteli oikeutta kouluttaa prosessi- ja materiaalitekniikan insinöörejä ja terveydenhoitajia. Valtioneuvosto myönsi sille oikeuden uuteen insinöörikoulutukseen tukeakseen Satakunnan akku- ja teknologiaklusteria. Hakemuksen terveydenhoitajien kouluttamiseksi se kuitenkin hylkäsi, koska terveydenhoitajista ei katsottu olevan pulaa.

Lisäksi Kajaanin ammattikorkeakoulu sai hakemansa oikeuden kouluttaa ensihoitajia ja Turun ammattikorkeakoulu oikeuden kouluttaa rakennusarkkitehteja. Kumpaakin hakemusta perustettiin alueellisella osaajapulalla.

Ministeriö pyysi hakemuksia

Opetus- ja kulttuuriministeriö lähestyi korkeakouluja kesäkuussa 2021 mahdollisuudella hakea uusia koulutusvastuita tai luopua osasta. 

”Halusimme vielä kerran tarjota korkeakouluille mahdollisuuden laajentaa koulutustarjontaansa omista tarpeistaan ja alueellisista lähtökohdista käsin. Monipuolisella koulutustarjonnalla vastataan työvoimatarpeeseen ja luodaan nuorille mahdollisuuksia rakentaa itselleen sopivaa tulevaisuutta”, ministeri Petri Honkonen sanoo opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteessa.

Koulutusvastuiden muutokset eivät edellytä lakimuutoksia. Yliopistojen koulutusvastuut myönnetään muuttamalla opetus- ja kulttuuriministeriön koulutusvastuita koskevaa asetusta. Ammattikorkeakoulujen osalta kyse on niiden toimilupien muuttamisesta. 

Kuvassa Tampereen yliopiston Linna-kirjasto. Kuvan lähde: Jonne Renvall, Tampereen yliopisto.