Hallitus esittää helpotusta ulkomaalaisten tutkijoiden ja opiskelijoiden maahantuloon

Image
Sisäministeri Krista Mikkonen seisoo aulatilassa.

Hallitus esittää helpotusta ulkomaalaisten tutkijoiden ja opiskelijoiden maahantuloon

20.6.2022

Hallitus on esittänyt eduskunnalle ulkomaalaislain muutosta, jolla laajennettaisiin pitkäaikaisen eli niin sanotun D-viisumin käyttöä. Muutos helpottaisi muun muassa ulkomaalaisten tutkijoiden ja opiskelijoiden maahantuloa.

Suomessa on myönnetty pitkäaikaisia viisumeja kesäkuun alusta saakka, mutta niitä on alkuvaiheessa myönnetty vain erityisasiantuntijoille, kasvuyrittäjille ja heidän perheenjäsenilleen.

Esitetty lakimuutos tekisi pitkäaikaisen viisumin myöntämisen mahdolliseksi myös tutkijoille, opiskelijoille, sertifioitujen työnantajien työntekijöille ja yritysten johtotehtävissä toimiville sekä heidän perheenjäsenilleen.

Maahanmuuttovirasto myöntää pitkäaikaisen viisumin myönteisen oleskelulupapäätöksen yhteydessä. Pitkäaikaisen viisumin saatuaan maahantulijan ei tarvitse odottaa oleskelulupakortin toimitusta ulkomaille, vaan maahantuloon riittää matkustusasiakirjaan kiinnitetty viisumitarra. Tarran saa Suomen edustustosta.

Pitkäaikaisen viisumin on tarkoitus nopeuttaa koulutettujen osaajien maahantuloa.

”Suomen tavoitteena on tehdä tasapainoista maahanmuuttopolitiikkaa, jossa työ- ja koulutusperusteisella maahanmuutolla on merkittävä osuus. Nyt esitetyt muutokset ovat osa laajaa toimien kokonaisuutta, jolla hallitus pyrkii vastaamaan osaajapulaan ja lisäämään Suomen vetovoimaa”, sisäministeri Krista Mikkonen sanoo sisäministeriön tiedotteessa.

Pitkäaikaisen viisumin myöntämistä koskevan uuden säännöksen on tarkoitus tulla voimaan 1.4.2023. Aikataulussa on huomioitu tietojärjestelmien vaatimat muutokset.

Kuvassa sisäministeri Krista Mikkonen. Kuvan lähde: Lauri Heikkinen, Valtioneuvoston kanslia.