Vuoden tiedekirja -palkinto teokselle puiden seuralaislajeista

Image
Kaisa Väkimäki, Minna Kellomäki, Petri Keto-Tokoi ja Ilari Hetemäki valokuvassa. Petri Keto-Tokoi pitelee kädessään Puiden asukkaat -kirjaa.

Vuoden tiedekirja -palkinto teokselle puiden seuralaislajeista

17.3.2022

Vuoden tiedekirja -palkinto on myönnetty Petri Keto-Tokoin ja Juha Siitosten teokselle Puiden asukkaat. Suomen puiden seuralaislajit (Gaudeamus 2021). Palkinnon suuruus on 25 000 euroa, ja se maksetaan tekijänoikeusjärjestö Kopioston keräämillä tieteellisten julkaisujen käyttökorvauksilla.

Vuoden tiedekirja -raadin mielestä palkittu teos on seikkaperäinen tietopaketti suomalaisen metsän ja luonnon ekologisista prosesseista ja luonnon monimuotoisuudesta. Teos kertoo Suomen puista ja niiden luonnollisista seuralaislajeista. Aiheesta ei ole aikaisemmin julkaistu kokonaisvaltaista teosta.

Raadin mukaan teoksen viesti on luontoa arvostava, positiivinen ja rohkaiseva. Pelottavat uutiset luonnon monimuotoisuuden tuhosta ja elinympäristöjen häviämisestä tekevät teoksesta raadin mukaan ajankohtaisen.

Kummatkin palkitun teoksen kirjoittajat ovat taustaltaan maatalous- ja metsätieteiden maistereita ja metsänhoitajia. Petri Keto-Tokoi toimii metsäekologian lehtorina Tampereen ammattikorkeakoulussa ja Juha Siitonen Luonnonvarakeskuksen tutkijana.

Suomen tiedekustantajien liitto jakaa Vuoden tiedekirja -palkinnon vuosittain yhdessä Tieteellisten seurain valtuuskunnan kanssa. Palkintoa on jaettu vuodesta 1989 saakka. Tänä vuonna kilpailussa oli mukana 55 tiedekirjaa, ja niistä finaaliin valittiin yhdeksän.

Vuoden 2021 raatiin kuuluivat professori Minna Kellomäki, yliopistonlehtori Mirkka Lappalainen ja emeritusprofessori Jan Sundberg. Raadin sihteerinä toimi Tieteessä tapahtuu -lehden päätoimittaja ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan viestintäpäällikkö Ilari Hetemäki.

Tieteellisten seurain valtuuskunta julkaisee Tieteessä tapahtuu -lehteä.

Kuvassa palkintotilaisuuden juontaja Kaisa Välimäki, palkintoraatiin kuulunut Minna Kellomäki, palkinnonsaaja Petri Keto-Tokoi ja palkintoraadin sihteeri Ilari Hetemäki. Kuvan lähde: Anne Haapanen, Tieteellisten seurain valtuuskunta.