Kansainvälinen arviointiraportti: Suomen Akatemia onnistunut tehtävissään, mutta rahoitus liian matalalla tasolla

Image
Kuva Suomen Akatemian toimitalosta Hakaniemen rannassa Helsingissä.

Kansainvälinen arviointiraportti: Suomen Akatemia onnistunut tehtävissään, mutta rahoitus liian matalalla tasolla

1.3.2022

Suomen Akatemian kansainvälinen kokonaisarviointi on valmistunut. Arvioinnin tulokset julkistettiin opetus- ja kulttuuriministeriön julkistamistilaisuudessa.

Raportin mukaan Suomen Akatemia on onnistunut perustehtäviensä toteuttamisessa. Suomalainen tutkimus on pystynyt kansainvälisessä vertailussa varsin hyvällä tasolla.

”Voimme nähdä vakuuttavaa työtä Suomen Akatemian uudelleenorganisoitumisessa”, arviointia toteuttaneen Techopolis Groupin Erik Arnold sanoi julkistamistilaisuudessa.

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota uusiin tehtäviin, joita Suomen Akatemia on alkanut hoitaa viimeisen vuosikymmenen aikana. Esimerkiksi vuonna 2017 aloitettua lippulaivaohjelmaa pidetään tervetulleena lisänä kokonaisuuteen.

Rahoitus matalalla tasolla verrokkeihin suhteutettuna

Kansainvälinen raportti ehdottaa asioita, joiden avulla Suomen Akatemian toimintaa voitaisiin parantaa. Raportti nostaa esille rahoituksen tason, joka on kansainvälisiin verrokkeihin suhteutettuna matalalla tasolla.

”Budjetin kireys tarkoittaa, ettei ole ollut aikaa tai rahaa tehdä kaikkia sellaisia asioita, joita olisi pitänyt tehdä. Yksi näistä asioista on ajoittain tarkastella rahoitusinstrumentteja ja sitä, palvelevatko ne yhä tarkoitustaan vai tarvitsevatko ne päivittämistä. Toinen on kansainvälisen toiminnan laajentaminen”, Erik Arnold sanoi.

Raportti myös peräänkuuluttaa sitä, että suomalaista tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa tulisi tarkastella kokonaisuutena. Erityisesti se kiinnittää huomiota Business Finlandin rahoitukseen, jota on leikattu.

”Tämä saattaa kuulostaa oudolta, mutta [Suomen] hallituksen tulee mielestämme kiinnittää erityisesti huomiota Business Finlandin tehtävään teknologia-ohjelmien rahoituksessa.”

Edellinen raportti vuosikymmenen takaa

Edellinen Suomen Akatemian kansainvälinen arviointi valmistui vuonna 2013. Uuden arvioinnin tekeminen nähtiin tarpeelliseksi, koska vuosikymmenen aikana on tapahtunut paljon muutoksia sekä tutkimusrahoituksessa että ympäröivässä maailmassa.

Suomen Akatemian kansainvälinen kokonaisarviointi tehtiin vuoden 2021 aikana. Arvioinnista vastasi konsortio, jota johti kansainvälinen Technopolis Group ja jonka toisena partnerina oli suomalainen 4Front.

Arviointi tehtiin tarkastelemalla muun muassa Suomen Akatemian itsearviointiraporttia ja haastattelemalla avainhenkilöitä esimerkiksi ministeriöissä, yliopistoissa ja tutkimusinstituuteissa. Lisäksi tutkittiin tilastollisia ja bibliometrisiä aineistoja.

Kuvassa Suomen Akatemian toimitalo Hakaniemenrannassa Helsingissä. Kuvan lähde: Anna Oravakangas, Suomen Akatemia.