Nuorisobarometri: Nuoret luottavat ympäristöasioissa tieteeseen

Image
Nuoria kokoontuneena talvella Ullanlinnan mäellä Helsingissä.

Nuorisobarometri: Nuoret luottavat ympäristöasioissa tieteeseen

16.3.2022

Lähes 90 prosenttia nuorista ilmoittaa luottavansa tieteeseen ja tutkimukseen ympäristökysymyksissä, kertoo juuri ilmestynyt Nuorisobarometri 2021. Nuorten joukossa ei barometrin mukaan esiinny kovinkaan paljon tiedevastaisuutta tai ilmastonmuutoksen kieltämistä.

Nuorisobarometrin mukaan nuoret myös kokevat, että heillä on hyvät tiedot ympäristökysymyksistä. Yli 70 prosenttia vastaajista koki olevansa erittäin hyvin tai hyvin perillä ympäristökysymyksistä. Seitsemän prosenttia vastaajista koki, etteivät heidän tietonsa ympäristökysymyksistä olleet riittäviä.

Barometrissa tutkittiin myös nuorten ympäristötunteita. Yleisin ilmastoon liittyvä tunne on nuorilla kestävien valintojen tuottama hyvä olo. Kolme neljäsosaa nuorista ilmoittaa tuntevansa surua luonnon monimuotoisuuden heikkenemisestä ja lähiympäristön muutoksista.

"Yleinen puhe ilmastohuolesta ei tavoita kaikkia nuorten kokemuksia ja tunteita ympäristöstä. Siksi jatkossa on puhuttava enemmän paitsi ympäristötoiminnan tuottamasta hyvästä olosta, myös elinympäristön muutoksista aiheutuvasta surusta",  Nuorisotutkimusverkoston vastaava tutkija Tomi Kiilakoski sanoo tiedotteessa.

Nuorilla riittää tulevaisuususkoa

Kansainvälisessä vertailussa suomalaiset nuoret erottuvat muista ikätovereistaan siten, että he ovat tulevaisuudesta vähemmän huolestuneita. Suomessa nuorten luottamus tulevaisuuteen on kasvanut sekä oman, lähiympäristön, Suomen että koko maailman suhteen. Erittäin optimistisesti tulevaisuuteen suhtautuvien osuus on kaikkiaan ennätyksellisen korkealla tasolla.

Nuorisobarometrin mukaan omaan tulevaisuuteensa erittäin optimistisesti tai optimistisesti suhtautui 80 prosenttia nuorista. Omaan tulevaisuuteensa luottavaisesti suhtautuvien osuus on säilynyt suunnilleen samalla tasolla vuodesta 2008, mutta erittäin optimistisesti suhtautuvien osuus oli nyt suurimmillaan eli hieman yli 37 prosenttia.

Nuorisobarometrin aineisto kerättiin koronapandemian aikana alkuvuonna 2021. Korona-ajan negatiiviset tai kuormittavat kokemukset eivät vaikuta heikentäneen nuorten tulevaisuutta koskevia odotuksia. Nuorten tyytyväisyys elämään laski koronaa edeltävään aikaan verrattuna, mutta se on samalla tasolla kuin vuosina 2016 ja 2017.

Nuorisobarometri 2021 tarkastelee 15–29-vuotiaiden nuorten käsityksiä kestävästä kehityksestä ja ilmastokysymyksistä. Tutkimukseen haastateltiin puhelimitse 1835 nuorta.

Kuvituskuva. Kuvan lähde: Unsplash.