Tieteessä tapahtuu -lehti kokoaa yhteen eri tieteenalat. Se on foorumi ajankohtaisille ja yleistajuisille tiedeartikkeleille sekä keskustelulle tieteestä ja tiedepolitiikasta. Lehteä on julkaistu vuodesta 1983 lähtien. Se ilmestyy kuusi kertaa vuodessa sekä painettuna että verkossa.

Julkaisija: Tieteellisten seurain valtuuskunta.

Tieteessä tapahtuu 6 / 2016 on ilmestynyt.

Tästä voit ladata koko lehden (PDF-tiedosto).