Yhteystiedot

Tieteessä tapahtuu -lehti kokoaa yhteen eri tieteenalat. Se on foorumi ajankohtaisille ja yleistajuisille tiedeartikkeleille sekä keskustelulle tieteestä ja tiedepolitiikasta. Lehteä on julkaistu vuodesta 1983 lähtien. Se ilmestyy kuusi kertaa vuodessa sekä painettuna että verkossa. Tieteessä tapahtuu -lehteä julkaisee Tieteellisten seurain valtuuskunta.

tieteessatapahtuu(at)tsv.fi

Toimitus

Päätoimittaja
Ilari Hetemäki
Puh. (09) 228 69 227
ilari.hetemaki(at)tsv.fi

Toimitussihteeri (kirja-arvostelut, myös ilmoitusmyynti)
Tiina Kaarela
tiina.kaarela(at)tsv.fi

Tilaukset ja osoitteenmuutokset

Puh. (09) 228 69 251
Sähköposti: tilaukset(at)tsv.fi
Tilaaminen on maksutonta.

Toimitusneuvosto

Professori (emeritus) Leif C. Andersson, filosofian tohtori Katja Bargum, päätoimittaja Ilari Hetemäki, professori Peter Johansson, dosentti Tuija Laine, yliopistonlehtori Nelli Piattoeva, toiminnanjohtaja Lea Ryynänen-Karjalainen ja dosentti Leena Suurpää (pj.).

Postiosoite

Snellmaninkatu 13, 00170 Helsinki

Palaute

tieteessatapahtuu(at)tsv.fi