Vastuullinen tiede -sivusto on avattu

Uutisia   22.3.2018 6.57   Päivitetty 14.2.2019 10.15

Sivusto kokoaa yhteen osoitteeseen ajantasaisen tiedon vastuullisesta tieteestä: hyvästä tieteellisestä käytännöstä, tutkimusetiikasta, vastuullisesta tiedeviestinnästä ja avoimen tieteen kulttuurista Suomessa. Sivusto koostuu tutkijoiden ja asiantuntijoiden yleistajuisista artikkeleista. Ne on ryhmitelty tutkimuksen elinkaaren alle: tutkimusidean kehittelystä tutkimusaineiston keräämisen ja analyysin kautta tulosten julkaisemiseen ja hyödyntämiseen. Tutkijan toiminnan on oltava vastuullista prosessin jokaisessa vaiheessa. Samoin tiedeviestinnän on oltava vastuullisesti mukana läpi tutkimuksen elinkaaren.

Sivusto on osa Vastuullinen tiede -hanketta, jonka taustatahoina ovat Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta ja Tutkimuseettinen neuvottelukunta. Hankkeen on rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö. Sivuston englannin- ja ruotsinkieliset versiot ovat tulossa, sivustoa kehitetään ja sille lisätään materiaalia jatkuvasti.

www.vastuullinentiede.fi