Uudet akateemikot

Uutisia   23.3.2017 8.33   Päivitetty 14.2.2019 9.39

Eva-Mari Aro (s. 1950) on kasvimolekyylibiologisen tutkimuksen pioneeri. Hän on toiminut Turun yliopiston kasvifysiologian professorina vuodesta 1998 alkaen. Hänen erityisalanaan on kasvimolekyylibiologinen tutkimus. Aro on luonut uuden fotosynteesitutkimuksen vahvuusalueen Suomen tieteeseen. Samalla hänen johtamastaan laboratoriosta on kehittynyt yksi kansainvälisesti arvostetuimmista fotosynteesitutkimuksen keskuksista.

Akatemiaprofessorina Aro on toiminut nykyisen, vuoteen 2018 jatkuvan kautensa lisäksi vuosina 1998–2008. Hän johti vuosina 2008–13 Suomen Akatemian Integroidun fotosynteesi- ja metaboliittitutkimuksen huippuyksikköä, ja parhaillaan hän johtaa Primaarituottajien molekyylibiologian huippuyksikköä (2014–19).

Markku Kulmala (s. 1958) on ekosysteemien ja ilmakehän vuorovaikutuksia tutkivan tieteenalan uranuurtaja. Hän on maailman johtava ilmakehän aerosolien fysiikan ja kemian tutkija. Kulmalan tekemä tutkimus on lisännyt merkittävästi ymmärrystä ilmastonmuutokseen vaikuttavista mekanismeista, mikä luo mahdollisuuksia ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja muutoksen vaikutusten vähentämiseen. Hän on maailman viitatuin geotieteiden tutkija.

Kulmala on työskennellyt Helsingin yliopiston fysiikan professorina vuodesta 1996 lähtien. Parhaillaan hän on akatemiaprofessori. Hän oli akatemiaprofessorina myös vuosina 2004–09 ja 2011–15. Kulmala johtaa Ilmakehäntutkimuksen huippuyksikköä – molekyyleistä ja biologisista prosesseista globaaliin ilmastotutkimukseen (2014–19). Hän on ollut keskeisessä roolissa myös kansainvälisten tutkimusinfrastruktuurien kehittäjänä ja merkittävän havaintoverkoston perustajana.

Ilkka Niiniluoto (s. 1946) on tieteenfilosofi ja tiedevaikuttaja. Hän on tehnyt erittäin merkittävän uran tiedeyhteisössä ja yliopistomaailmassa. Filosofina hän on kirjoittanut laajasti tieteen luonteesta ja tieteellisestä ajattelusta. Samalla hän on koko uransa ajan ollut aktiivinen ja monipuolinen yhteiskunnallinen vaikuttaja ja keskustelija.  Niiniluoto on aktiivisesti osallistunut yliopistojen uudistamiseen ja yliopistoista käytävään keskusteluun. Tieteenfilosofina hänen kiinnostuksen kohteenaan on ollut muun muassa tieteellisen tiedon edistyminen.

Niiniluoto oli Helsingin yliopiston matematiikan apulaisprofessori vuosina 1973–77, teoreettisen filosofian professori 1977–2014, vararehtori 1998–2003, rehtori 2003–08 ja kansleri 2008–13. Hän toimi puheenjohtajana Suomen Filosofisessa Yhdistyksessä 1975–2015 ja Tieteellisten seurain valtuuskunnassa 2000–14. Niiniluoto on uransa aikana toiminut monissa merkittävissä kansainvälisissä ja kansallisissa luottamustehtävissä.