Tukea vainotuille tutkijoille

Uutisia   14.6.2017 13.11   Päivitetty 14.2.2019 9.41

SAR:n ja sen jäsenyliopistojen yhteisenä tavoitteena on suojella vainottuja tutkijoita sekä edistää tieteen ja tutkimuksen vapautta. Yhteistyötä tiivistääkseen SAR:n suomalaiset jäsenyliopistot ovat perustaneet kotimaisen yhteistyöverkoston, jonka sihteeristönä toimii yliopistojen yhteistyöjärjestö Suomen yliopistot UNIFI.

Useat suomalaiset yliopistot ovat tehneet jo vuosien ajan yhteistyötä kansainvälisen SAR-verkoston kanssa. Nyt perustetun kansallisen verkoston tavoitteena on kytkeä suomalaiset yliopistot entistä kiinteämmin osaksi maailmanlaajuista verkostoa sekä tehdä yhteistyötä kansallisella tasolla.
 
SAR:n jäsenyliopistot voivat tukea vainottuja tai muuten kotimaassaan uhattuja tutkijoita käytännössä mm. kutsumalla heitä konferensseihin ja seminaareihin sekä tarjoamalla heille mahdollisuuksia määräaikaisiin tutkijavierailuihin. Osallistumalla kansallisen verkoston toimintaan yliopistoilla on mahdollisuus jakaa tietoa entistä paremmin esimerkiksi tutkijoiden sijoittamista koskevissa käytännön kysymyksissä.