Toivo ja kriisinkestävyys

Uutisia   15.4.2021 8.17   Päivitetty 16.4.2021 8.12

Suomalainen Tiedeakatemia kokosi keväällä 2020 monitieteisen asiantuntijaryhmän esittämään näkemyksensä Suomen kriisinkestävyydestä. Taipuu vaan ei taitu -kannanotto syntyi ryhmän työskentelyn pohjalta ja julkaistiin helmikuussa. Huhtikuussa sen tiivistelmästä saatiin jopa 12 kieliversiota. Kannanotossa esitetään seitsemän tavoitetta Suomen kriisinkestävyyden vahvistamiseksi. Niissä nousee esiin tarve vakiinnuttaa riippumaton tiedeneuvonta ja kasvattaa rohkeasti tutkimukseen, kehittämiseen ja innovaatioihin suunnattua bruttokansantuoteosuutta – pidemmällä aikavälillä jopa kahdeksaan prosenttiin. Kriisinkestävyyden tukijalkoja ovat yhteiskunnan koulutus- ja sivistyspohja sekä luottamus.

Materiaalisen huoltovarmuuden rinnalla on huolehdittava henkisestä huoltovarmuudesta. Henkinen hyvinvointi ei synny pelkästään tiedon tarpeiden tyydyttämisellä, vaan oleellista siinä on turvallisuuden tunne, jota on ylläpidettävä myös epävarmuuden keskellä. Henkisen huoltovarmuuden rakennusaineita ovat koulutus, sivistys ja taide, joiden avulla vahvistetaan ihmisen kykyä hallita elämäänsä, kestää vastoinkäymisiä ja ratkoa eteen tulevia ongelmia.

Koronapandemia ja siihen liittyvät torjuntatoimet ovat jättäneet varjoonsa pitempikestoiset kriisit, kuten ilmastonmuutoksen ja ympäristön ylikuormituksen. Pandemia ei kuitenkaan ole näistä irrallinen kriisi, sillä globaali muutos ympäristössä ja eri lajien elintilassa altistaa ihmistä virusten leviämiselle. Pandemia on osoittanut, että kriisin ratkaiseminen edellyttää laajaa kansainvälistä yhteistyötä ja sama koskee myös ilmaston- ja ympäristönmuutosta. Päästöjen vähentäminen ja hiilinielujen kasvattaminen sekä niin saavutettava hiilineutraalisuus onnistuvat vain ihmiskunnan yhteisin ponnistuksin.

Myös Sitra ja VTT ovat hahmottaneet tuoreissa selvityksissään elämäntapojen muutosta pandemian jälkeen. Koronapandemia on muuttanut ihmisten kulutuskäyttäytymistä ja elämänarvoja. Kestävän ja hyvän elämän ratkaisuille on selvitysten mukaan kysyntää.