TJNK:n ja TENKin suosituksia

Uutisia   20.9.2018 8.25   Päivitetty 14.2.2019 10.19

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK) laati vuonna 2013 kansallisen tiedeviestinnän toimenpideohjelman ”Tiede kuuluu kaikilla”. Tiedeviestinnässä on yhä suurempi määrä toimijoita. TJNK:n uudet tiedeviestinnän suositukset ”Viesti rohkeasti, vaikuta vastuullisesti” auttavat tiedettä näkymään ja vaikuttamaan yhteiskunnassa. Ne on tarkoitettu kaikille tieteen parissa toimiville.

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on laatinut suosituksen ”Tieteellisten julkaisujen tekijyydestä sopiminen” Suomessa työskentelevien tutkijoiden käyttöön. Se on tarkoitettu tieteellisten yhteisjulkaisujen tekijyydestä sopimiseksi. Suositus täydentää TENKin yhdessä tiedeyhteisön kanssa laatimaa ”Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen Suomessa” -ohjetta vuodelta 2012. Molemmat neuvottelukunnat ovat perustaneet yhteisen ”Vastuullinen tiede” -sivuston (www.vastuullinentiede.fi), joka opastaa tutkimusetiikan ja tiedeviestinnän hyviin käytäntöihin Suomessa.