Tieteessä tapahtuu -lehti kiinnostaa monipuolisuutensa tähden!

Uutisia   21.9.2017 8.14   Päivitetty 14.2.2019 10.11

Lehden ajankohtaisuus ja yleistajuisuus keräsivät myös kiitosta kyselyyn vastanneilta lukijoilta. Moni lukijakyselyn vastaajista työskentelee tieteen parissa ja vastauksista kävikin ilmi, että Tieteessä tapahtuu -lehti on heille henkilökohtaisen kiinnostuksen kohteen lisäksi tärkeä julkaisu ammatillisesti. Lehti sai kiitosta uusimpien tutkimustulosten uutisoimisesta, tiede- ja tietokirjallisuuden esittelystä sekä keskeisten keskustelunaiheiden esilletuonnista. Myös tiedepoliittisten kysymysten käsittelyä pidettiin tärkeänä, sillä ne koskettavat monen lukijan omaa elämää.

Kyselyn vastauksista kävi ilmi, että Tieteessä tapahtuu -lehden lukijat ovat kiinnostuneita sekä itselle tuttujen että tuntemattomampien alojen artikkeleista. Monialaisuutta pidettiin erittäin tärkeänä. Kysyttäessä, mistä tieteenaloista lukijat olivat erityisen kiinnostuneita, nousi vastauksissa vahvimmin esille yhteiskuntatieteet ja humanistiset tieteet. Lukijakyselyn vastaajat olivat erityisen kiinnostuneita filosofiasta, historiasta sekä politiikantutkimuksesta. Ajankohtaisista aiheista etenkin koulutus- ja tiedepolitiikka kiinnosti monia lukijoita. Luonnontieteiden puolelta lukijakyselyn vastaajat olivat erityisen kiinnostuneita ympäristötieteistä, biologiasta sekä tähtitieteestä.

Tieteessä tapahtuu -lehden sisältöosuuksista kiinnostavimpina lukijakyselyyn vastanneet pitivät artikkeleita ja katsauksia. Jopa 92 % vastaajista merkitsi ne yhdeksi itseään kiinnostavaksi osaksi lehteä. Keskusteluista oli kiinnostunut 67 % ja kirjallisuusosiosta 59 %. Lyhyesti-palstaa piti kiinnostavana 47 % vastaajista. Kolumnit ja sarjat kiinnostivat 44 % vastanneista, kun taas pääkirjoitukset kiinnostivat erityisesti 40 % lukijakyselyn vastaajista.

Lehden lukijakyselyn vastaajat toivoivat lisää dialogia Tieteessä tapahtuu -lehteen sekä sen verkkosivuille ja somekanaviin. Ajankohtaisiin asioihin ja uusimpiin tutkimustuloksiin toivottiin kommentteja ja näkökulmia mahdollisimman monelta asiantuntijalta. Debatteihin toivottiin kovempaa kärkeä silläkin uhalla, että joku saattaa pahoittaa keskustelusta mielensä. Printtilehden harva ilmestymistahti sai muutaman lukijan ehdottamaan keskustelujen siirtämistä verkkoon. Verkossa käydyistä keskusteluista voisi kirjoittaa koosteita printtilehteen.