Tieteessä tapahtuu 6/2019 on ilmestynyt

Uutisia   14.11.2019 8.18   Päivitetty 14.11.2019 8.20

Uusimman lehden artikkelien aiheita ovat tutkimuksen puute median moninaisuudesta, Jerikon kivikautinen yhteiskunta, naistutkijoiden vaientaminen, maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan ensimmäinen naisprofessori ja ruotsalainen korkeakoulupolitiikka.

Pääkirjoituksessa Eeva Furman kuvaa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista ja tutkimuksellisia haasteita. Markus Mykkänen ja Ville Manninen käsittelevät artikkelissaan median moninaisuuden tutkimusta Suomessa ja ajankohtaisen tutkimustiedon puutetta. Minna Silver pohtii Jerikon merkitystä kulttuurikehityksen ja arkeologisen tutkimuksen kannalta. Maarit Laihonen tarkastelee nais- ja feministitutkijoiden vaientamista erityisesti kysymyksissä, jotka ovat perinteisesti luonnontieteellisiä ja teknisiä. Aila Kervinen kirjoittaa siitä, kuinka kodin taloustieteen professori Elli Sauriota kohdeltiin huonosti tiedekunnassaan Helsingin yliopistossa. Kasper Kristensen kirjoittaa tuoreesta, laajasta korkeakoulupoliittisesta selonteosta Ruotsissa, mikä on aiheuttanut siellä paljon keskustelua.

Lehden katsauksessa paljastuu nuoren ja juhlitun tähtitieteilijän Henrik Walbeckin (1793–1822) piirroksen tekijä Gustaf Wilhelm Finnberg. Kuvasta tehtiin myös Suomessa harvinainen litografia. Katsauksia on myös monitieteisyydestä, tieteellisestä vaihdosta ja Benedict Andersonin ”kuvitellusta yhteisöstä”. Lehdessä on lisäksi kolme niin sanottua professoriluentoa. Keskustelua-palstalla on Hanna Kuuselan puheenvuoro ”Tiedeviestintää kuin viimeistä päivää”. Tiedeviestintä on aina ollut erottamaton osa tiedettä, mutta nyt sitä vaaditaan yhä enemmän. Kirjallisuus-osassa arvioidaan mm. Katja Bargumin ja Heikki Helanterän Suuri muurahaiskirja (Minerva Kustannus).

Uusimman, painetun lehden tuleminen voi kestää postin lakon takia. Siksi lehteä kannattaa lukea verkossa! https://www.tieteessatapahtuu.fi/