Tieteessä tapahtuu 5/2019 on ilmestynyt

Uutisia   19.9.2019 8.08

Uusimman lehden artikkelien aiheita ovat matematiikan opetuksen ihanteet, Hannah Arendtin viitoittama tulevaisuus, tunteet ja tutkijuus sekä evoluution suuri linja.

Pääkirjoituksessa Tieteellisten seurain valtuuskunnan puheenjohtaja Ulla-Maija Forsberg hahmottaa valtuuskunnan 120-vuotista taivalta. Matti Lehtinen, Heikki Nevanlinna ja Timo Tossavainen kirjoittavat artikkelissaan, miten matematiikan opetuksen ihanteet ja erilaiset opettajapersoonallisuudet kohtaavat. Timo P. Kylmälä pohtii Hannah Arendtin filosofian innoittamana sitä, kuinka hyvin ajattelumme pysyy tulevaisuudessa ”valmistamamme” maailman kyydissä. Katariina Parhi ja Miisa Törölä kuvaavat, kuinka tutkijan on mahdollista kääntää tunnekokemuksensa voimavaraksi ja tutkimuseettiseksi työkaluksi. Ahti Lampinen yrittää nähdä, mistä evoluutiossa on kysymys eli kaiken kattavan riippuvuuden vähenemisestä erillisten systeemien välillä.

Katsauksissa kuvataan tieteen roolia, yliopistojen toiminnan duaalisuutta ja Pohjois-Amerikan tutkimusta. Kotimaisten tieteellisten seurojen tulevaisuuden haasteet tulevat esiin katsauksessa, jossa kerrotaan Tieteellisten seurain valtuuskunnan Tampereen yliopistosta tilaamasta selvityksestä. Tieteenalat dialogissa -sarjassa on vuorossa puheenvuoroja datasta. Lähtökohtana on kesäkuun Tiedefoorumissa käyty keskustelu ”Rakasta dataa”. Kolumneissa tulee esiin tutkimuksen ja median suhde. Arvosteltujen kirjojen aihepiirit ulottuvat ajan luonteen pohdiskelusta, pedagogi Paulo Freireen ja suomenruotsalaisuuden syntyyn.