Tieteessä tapahtuu 5/2017 on ilmestynyt

Uutisia   21.9.2017 8.18   Päivitetty 14.2.2019 10.12

Pääkirjoituksessa Maria Lähteenmäki pohtii Suomen pohjoista sijaintia ja sitä, kuinka vaikea suomalaisten on määrittyä arktisen maan kansalaisiksi. Mika Pantzar kirjoittaa kuluttajakansalaisesta datataloudessa, jossa kuluttajasta on tullut taloudellisen arvonmuodostuksen tärkein lähde. Datatalouteen kytkeytyy myös media, jonka asemaa uudessa ympäristössä käsittelee Kaarina Nikunen.

Arto Mustajoki haluaa tuoda kirjoituksessaan tutkimuksen vaikuttavuudesta käytävään keskusteluun uuden eettisen näkökulman. Eerik Lagerspetz tarkastelee niitä positiivisen ja negatiivisen vapauden käsitteitä, joita uudella ajalla on esitetty länsimaisessa poliittisessa teoriassa. Kirjoitus liittyy Tieteen päivien ”Vapauden rajat” -teemaan. Briitta Koskiaho on tehnyt koskettavan Long Play -tyylisen artikkelin. Hän kirjoittaa resistenttien bakteerien torjunnasta ja mm. faagiterapiasta.

Lehden katsauksien aiheina on esiopetuksen teoria, maailman parantaminen ja tutkimuksen tuottavuus. Muistikuvia-sarja jatkuu vaikuttavilla suomalaisilla filosofeilla, joista kirjoittaa Matti Sintonen. Kirja-arvosteluissa myönteistä palautetta saavat hyvät humanistiset hakuteokset, jollaisia Juhani Päivänen kaipaa myös luonnontieteisiin ja tekniikkaan. Hän arvioi Pekka Kaupin yliopistopamflettia Kahlittu yliopistomme, jossa todetaan, että ”tieteessä ei tunneta piirikunnallisia ja kansallisia sarjoja”.