Tieteessä tapahtuu 4/2020 on ilmestynyt

Uutisia   17.9.2020 6.25   Päivitetty 17.9.2020 8.17

Uusimman lehden artikkelien aiheita ovat ilmastonmuutos sukupolvinäkökulmasta, islam uskontososiologisesti tarkasteltuna, sähkön ja magnetismin yhteyden keksiminen ja Tieteen termipankki tiedeyhteisön työkaluna.

Pääkirjoituksessa Kirsi Peltonen tarkastelee, miten matematiikan tuloksia voisi käyttää osana taidetta. Siitä on jo tehty kurssitoteutuksia. Mikko Piispa ja Panu Pihkala kysyvät artikkelissaan, voiko ilmastonmuutoksen nähdä sukupolvikokemuksena. Nuorten ilmastovaikuttaminen voi purkaa ilmastoon liittyvää huolta ja ahdistusta.  Timo Saloviita kirjoittaa siitä, kuinka islamin eri puolia yhdistävä järkiperäisyys on löydettävissä, kun islamia tarkastelee uskontososiologisesti. Niklas Hietala kuvaa tieteenhistoriallisessa artikkelissaan, miten tanskalainen fyysikko Hans Christian Ørsted oivalsi uraauurtavassa kokeessaan sähkön ja magnetismin yhteyden. Johanna Enqvist, Kaarina Pitkänen-Heikkilä ja Tiina Onikki-Rantajääskö esittelevät Tieteen termipankissa työskenteleville asiantuntijoille ja termipankin käyttäjille suunnattujen kyselyjen tuloksia.

Mikko Lagerspetz arvioi katsauksessaan ”tieteellisiä kepposia”. Ne ovat osa tieteiden sotaa, joka on leimannut Yhdysvaltojen yliopistomaailmaa. Osmo Pekonen nostaa näkyviin tieteenhistoriallisessa katsauksessaan akateemisia dynastioita Euroopassa ja Suomessa. Keskustelupuheenvuoroissa linkittyy kaksi puheenvuoroa: keskustelu tutkijayrittäjyydestä ja yliopistoyhteisön roolista. Yliopistoyhteisö on pirstoutunut ja markkinapuhe yliopistoissa on kasvanut. Tiedettä Suomessa -sarjassa esitellään laajaa, kansainvälistä maailman biodiversiteetin inventaariota. Kirja-arvosteluissa kuvataan biologian selitysvoimaa ihmisen käyttäytymisessä sekä luonnontieteen maailmankuvaa ja kosmologiaa.