Tieteessä tapahtuu 2/2020 on ilmestynyt

Uutisia   17.4.2020 7.34   Päivitetty 17.4.2020 8.02

Uusimman lehden artikkeleiden aiheita ovat sensuuri Kiinassa ja mielen tutkimus. Tieteenhistoriallisia artikkeleita ovat autonomian ajan filosofia, ensimmäiset veronsiirrot ja Newtonin valoteoria.

Pääkirjoituksessa Annan Kontula kuvaa kaksoisrooliaan tutkijana ja poliitikkona. Tiina H. Airaksinen kirjoittaa sensuurin toteutumisesta Kiinassa ja siellä kielletyistä tutkimusaiheista. Jussi Jylkkä esittää ratkaisun, kuinka psykologiassa voi tutkia mieltä tai tietoisuutta ”objektivismin ja subjektivismin” välimaastossa. Lauri Kallio antaa artikkelissaan useita esimerkkejä saksalaisen filosofian vaikutuksesta suomalaiseen filosofiaan autonomian aikana.

1600-luvulla tiede kehittyi monilla luonnontieteen aloilla. Pekka T. Heikuran artikkelissa kerrotaan ensimmäisistä verensiirroista Englannissa ja Ranskassa, jotka kuitenkin lopetettiin oikeuden päätöksellä. Isaac Newtonin maine tieteenharjoittajana perustui alkuaan hänen valoteoriaansa. Jouni Huhtanen kuvaa Newtonin ja Robert Hooken välisen kiistan seurauksia optiikan kehitykselle.

Anna Rastaksen katsauksen aiheena on rasismikeskustelun vähyys suomalaisissa yliopistoissa. Briitta Koskiaho käsittelee tulevaisuustutkimuksen vastauksia tämän hetken yhteiskunnallisiin perusongelmiin eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan Mika Mannermaalta vuonna 2006 tilaaman raportin valossa. Lehdessä on uutena keskustelunavauksena Mikko Kainulaisen kirjoitus kouluarkkitehtuurista. Vesa Heikkinen esittelee kolumnissaan dissaamisen lyhyen oppimäärän. Kirjallisuusosion arvosteluissa keskitytään kieleen ja kokemuksellisuuteen. Lisäksi esillä on kirjoja historiasta sekä johtajuudesta ilmastomuutoksen aikana.