Tieteessä tapahtuu 2/2019 on ilmestynyt

Uutisia   21.3.2019 7.51   Päivitetty 2.5.2019 15.26

Pääkirjoituksessa Pekka Aula käsittelee tieteen ja julkisuuden suhdetta. Professorien muuttunutta asemaa käsittelee Mika Kallioinen 50 vuoden perspektiivistä. Ilkka Niiniluoto puolustaa totuuden käsitteen filosofista analyysiä ja asemaa. Aki Petteri Lehtinen puolestaan hakee totuudenmukaisuuden käsitteelle sisältöä journalismissa kevään vaalien alla. Juhani Iivari pohtii tutkimuksen painopisteen muutosta, kun tutkimuksen poliittinen ja hallinnollinen ohjaus jatkuvasti lisääntyy.

Kirjoituksissa lähestytään myös uutta mullistavaa teknologiaa nano- ja kvanttimaailmassa. Veikko Linko kirjoittaa DNA-molekyyleistä kasatuista ohjelmoitavista biokoneista ja Markus Hotakainen suomalaisesta kvanttiteknologian tutkimuksesta. Sovellusten pohjalla on usein perustutkimus.

Katsauksissa nousevat esiin kenttätutkimukset vieraassa kulttuurissa. Minna Autio kuvaa ilmastonmuutoksen tuomia haasteita kotitaloustieteeseen. Kirja-arvosteluissa tulevat esiin kuvallisten symbolien merkitys ja journalistinen piirroskuvitus. Turun akatemian latinasta on ilmestynyt merkittävä Reijo Pitkärannan sanasto.