Tieteessä tapahtuu 1/2020 on ilmestynyt

Uutisia   20.2.2020 7.31

Uusimman lehden artikkelien tiedepoliittisia aiheita ovat vastuullinen tiede ja tiedeneuvonta. Lisäksi on artikkeleita esteettisestä ympäristösivistyksestä sekä tieteen ja uskonnon välisestä vuoropuhelusta, esimerkkinä on evoluutioteoria.

Pääkirjoituksessa Oili-Helena Ylijoki kuvaa tieteen markkinoita ja ”rahoituksen voimaa”. Arto Mustajoki, Henriikka Mustajoki ja Ülle Must esittelevät vastuullisen tieteen käsitteen sisältöä. Jaakko Kuosmanen ja Marja Helena Sivonen kuvaavat puolestaan tiedeneuvonnan ulottuvuuksia. Molemmat käsitteet saavat yhä enemmän muotoja Suomessakin. 50-vuotias Professoriliitto otti juhlavuotensa teemaksi viime vuonna sivistyksen. Yrjö Sepänmaa hahmottelee, mitä voi olla ympäristösivistys estetiikan näkökulmasta. Merja Forsell tarkastelee kahta myyttiä Charles Darwinin uskonnosta.

Katsauksissa kirjoitetaan kirkkohistorian nykytutkimuksesta, oikaistaan suomalaista tieteen historiaa ja selvennetään biologisen sukupuolen käsitettä. Keskustelupuheenvuorossaan Paul-Erik Korvela ja Johanna Vuorelma vastaavat Ilkka Niiniluodon haasteeseen totuudesta politiikan tutkimuksen näkökulmasta. Keskusteluissa otetaan myös kantaa Itämeren rehevöitymiseen.

Muistikuvissa alkaa uusi sarja fyysikoista ja tähtitieteilijöistä, joista monet olivat myös matemaatikkoja. Ensimmäisenä on Keijo Kajantien kuvaus Gustaf Järnefeltistä. Kirjallisuusosassa arvostellaan kirjoja mm. kokemushistoriasta, japanilaisesta musiikista ja nykyajan häikäilemättömistä yksinvaltiaista.