Tieteessä tapahtuu 1/2019 on ilmestynyt

Uutisia   14.2.2019 8.01   Päivitetty 21.3.2019 8.05

Lehden artikkeleissa ja kirjoituksissa kuvataan meri- ja taloushistoriaa sekä poliittista ja yhteiskunnallista vaikuttamista.

Mikko Huhtamies kirjoittaa lyypekkiläisalus Hanneke Vromenhaaksirikosta ja suuronnettomuudesta Itämerellä marraskuussa 1468. Pekka T. Heikura kuvaa hovijuutalaisia Euroopassa itsevaltiuden aikakaudella 1500–1700-luvuilla, jolloin heidän taloudellinen toimintansa laajentui mm. hallitsijoiden sotatoimien rahoittajina. Iiro Kivinen esittelee artikkelissaan Noam Chomskyn poliittista ajattelua ja ikonista asemaa Yhdysvalloissa. EU:n tutkimuspolitiikassa on alettu edellyttää yhteiskunnallisen vastuun tarkempaa määrittelyä. Lehden artikkelissa siihen viitataan nimellä vastuullinen tutkimus- ja innovaatiotoiminta.

Mikko Niemen pääkirjoituksessa nostetaan esiin biopankkitutkimuksen mahdollisuudet. Lehden katsauksissa on vuoden 2019 Tieteen päivien puheenjohtajan Tuija Pulkkisen avajaispuhe ”Rohkeasti tieteestä”. Elina Vessonen pohtii koneoppimisen haasteita psykologiselle mittaamiselle ja testaamiselle. Keskustelupuheenvuoroissa on Suomen tiedekustantajien liiton kannanotto avoimen julkaisemisen kotimaisesta rahoitusmallista. Uutena palstana lehdessä alkaa Avoimen tieteen uutiset.

Kirja-arvosteluita on mm. propagandan historiasta, tiedustelusta ja totuuden jälkeisen ajan informaation tuottamisesta. Tieteessä tapahtuu -lehden viime vuoden hakemistosta näkyy, että vuonna 2018 lehdessä arvosteltiin yhteensä 46 kirjaa.