Tieteen päivien 2019 ohjelmassa korostuu rajoja ylittävä rohkeus

Uutisia   15.11.2018 7.58   Päivitetty 14.2.2019 10.20

Rohkeutta tarvitaan, kun muutetaan vallalla olevia käsityksiä tai kohdataan uutta. Rohkeus tarkoittaa myös tutkijan mahdollisuutta ottaa riskejä ja epäonnistua sekä uskallusta puolustaa tieteen asemaa ja edellytyksiä.

Rohkeita rajanylittäjiä tarkastellaan muun muassa ”Rohkeasti ammattiin: ensimmäisten suomalaisnaisten matka lääkäreiksi, juristeiksi ja papeiksi” -session luennoissa. Kirjaimellisesti rajojen ylittämisen vaatima rohkeus tulee ilmi Tieteen päivien maahanmuuttoa käsittelevässä sessiossa ”Rohkeus muuttaa maata”.Tekoälyä käsittelevissä paneeleissa rajoja ja rohkeutta pohditaan haastavasta näkökulmasta: miten tekoäly saadaan pysymään jatkossakin ihmisen asettamissa rajoissa?

Tässä on vain muutama esimerkki laajasta ohjelmasta. Lue koko ohjelma osoitteesta www.tieteenpaivat.fi.

Tieteen päivien järjestäjätahot ovat Tieteellisten seurain valtuuskunta, Suomen Kulttuurirahasto, Suomalainen Tiedeakatemia, Finska Vetenskaps-Societeten – Suomen Tiedeseura, Teknillisten Tieteiden Akatemia ja Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland. Päiviä tukevat lisäksi Tieteen tiedotus ry, Koneen Säätiö ja Helsingin yliopisto.