Suomen kielellä

Uutisia   15.11.2018 8.04   Päivitetty 14.2.2019 10.21

Suomen kielen lautakunta, joka toimii asiantuntijaelimenä Kotimaisten kielten keskuksessa, pitää välttämättömänä, että valtiovalta ryhtyy pikaisesti toimiin kansallisen kielipoliittisen ohjelman laatimiseksi. Lautakunnan uhkakuva on selkeä: ”Olemme lähellä tilannetta, jossa on konkreettisesti tehtävä päätös siitä, haluammeko edelleen pitää kiinni äidinkielestämme vai olemmeko valmiit luopumaan siitä toisen kielen hyväksi – ensin vain joillakin elämän osa-alueilla mutta vähitellen yhä kattavammin.” Kielipoliittisessa ohjelmassa tulee lautakunnan mukaan ottaa kantaa seuraaviin huolenaiheisiin: kansalliskielten käyttöalan kaventuminen, yhteiskunnan toimintaa vaikeuttava yleiskielen hallinnan heikkeneminen, suomalaisen kieliyhteisön jäseneksi pääsyn kynnys sekä vähemmistökielten ja maahan tulleiden oman äidinkielen opetus.

Lautakunta toteaa, että suomen kieli itse ei ole uhanalainen, mutta sen asemaa yhteiskunnassa uhkaa nopea heikkeneminen englannin kielen valta-aseman takia. Kansalliskielten käyttöala kaventuu yhä nopeammin ja erityistä huomiota ”tulee kiinnittää kansalliskielten asemaan tieteen kielinä ja niiden käyttöön opetuksen välineenä koulutuksen kaikilla tasoilla”. Nykytilanne on jo johtanut siihen, että kansalliskielten käyttö väistyy ennen kaikkea englannin tieltä työelämän eri alueilla asiakaspalvelua myöten. Suuri merkitys on myös internetin ja muun sähköisen kommunikaation synnyttämällä murroksella.

Ohjelman julkaisupäivänä oli Helsingin Kirjamessujen Tiedetorilla paljon kuulijoita kerännyt keskustelu, jossa kirjailija Juha Hurme haastatteli professori Janne Saarikiveä tämän kirjasta. Saarikiven kirjan Suomen kieli ja mieli (Teos 2018) tekstiä ajaa myös huoli suomen kielestä. Hän tutkailee paikoin riemastuttavasti, paikoin poleemisesti niin suomen kielen, suomalaisen ajattelun kuin kulttuurin yhteyksiä.

Tieteessä tapahtuu-lehden julkaisukieli on suomi, ja kielen käytön tason heikkeneminen on näkynyt lehteenkin lähetetyissä kirjoituksissa. Englannin kielen vaikutus on yhä selvempi, esim. sanastossa, ilmaisuissa ja pilkutuksessa. Eri kirjoitustyylien hallinta on pitkälle mahdollista vain äidinkielellä. Lehden kirjoitukset ovat suosittua opetusmateriaalia eri yliopistojen suomen kielen tekstitaitojen opetuksessa. Lehdessä on eri juttutyyppejä yleistajuisista tiedeartikkeleista kirja-arvosteluihin, kolumneihin ja poleemisiin puheenvuoroihin.