Sopimus Elsevierin kanssa

Uutisia   22.3.2018 6.54   Päivitetty 14.2.2019 10.15

Huomattava kansainvälinen tiedekustantaja on erityisesti luonnon- ja lääketieteissä merkittävä Elsevier. Suomalaisen FinELib-konsortion neuvottelut uudesta paremmasta sopimuksesta Elsevierin kanssa ovat olleet pitkät ja hankalat. Suomalaistutkijoiden pääsy kustantajan 1850 lehteen oli katkolla jo vuosi sitten ja uudestaan vuoden 2018 alusta. Uusi sopimus kustantajajätin kanssa kuitenkin syntyi vuodenvaihteessa.

Vaikka Elsevierin aineistojen hinnat nousivat aiempaa maltillisemmin, avointa julkaisemista ei kuitenkaan saatu kytkettyä tilaushintoihin. Elsevier pyytää jatkossakin niin sanotun artikkelien käsittelymaksun (APC-maksun) niistä julkaisuista, jotka julkaistaan avoimen julkaisemisen lisenssillä kaikkien saataville Elsevierin hybridilehdissä. ”Voi sanoa, että suurin edistysaskel liittyi siihen, että avoimen julkaisemisen lisämaksuihin saatiin sovittua 50 prosentin alennus tutkijoille”, sanoo yksi FinELibin neuvottelijoista, palvelupäällikkö Arja Tuuliniemi Kansalliskirjastosta.

Helsingin yliopiston kirjasto on päättänyt maksaa erillisrahoituksella tutkijoiden avoimen julkaisemisen APC-maksut. Näin saadaan myös parempia tilastoja ja enemmän tietoa siitä, paljonko APC-maksuihin todella kuluu rahaa.

Suomalaiset avoimen tieteen aktivistit ovat tukeneet neuvottelijoiden tavoitteita koko kampanjan ajan. Loppuvuodesta 2016 FinELibin tavoitteita kannattamaan syntynyt spontaani ”Tiedon hinta” -kampanja keräsi hyvin nopeasti tuhansia nimiä. Sen jatkeena Elsevier-boikottiin sitoutunut ”No deal, No Review” -kampanja sai taakseen tutkijoita, jotka kieltäytyivät vertaisarvioimasta artikkeleita Elsevierin lehdissä, jos tyydyttävää sopimusta ei saada aikaan. Avoimen tieteen aktiivit Open Science Finlandin parissa ovat kritisoineet hybridilehtien suosimista avoimuuden nimissä.