Oppimisen rahavirtoja

Uutisia   15.11.2018 8.03   Päivitetty 14.2.2019 10.20

Selvityksestä käy ilmi, että elinikäiseen oppimiseen kanavoitiin viime vuonna yhteensä 18,9 miljardia euroa. Kansainvälisessä vertailussa Suomen koulutusinvestoinnit ovat suurimpien joukossa, samoin niiden julkinen rahoitusosuus. Valtion ja kuntien osuus kokonaissummasta oli 15,5 miljardia euroa eli yli 80 % ja yksityisen sektorin osuus loput 3,4 miljardia euroa. Valtaosa varoista eli 16,6 miljardia käytettiin koulutukseen ja 2,3 miljardia euroa oppijoiden toimeentulon tukemiseen.

Julkisista varoista yli 80 % ohjattiin kuntien kautta varhaiskasvatukseen, esiopetukseen ja peruskouluun. Kunnat käyttivät näihin itse viime vuonna 7,2 miljardia euroa. Lisäksi ne saivat perusopetukseen varoja valtiolta. Valtioneuvostossa koulutuksen rahakirstua hoitaa neljä eri ministeriötä. Opetus- ja kulttuuriministeriö (4,5 mrd. €) kanavoi rahoitusta korkeakouluille, toisen asteen koulutukseen ja aikuiskoulutukseen, kun taas valtiovarainministeriö (3,5 mrd. €) rahoittaa perusopetusta osana kunnille myönnettävää peruspalveluiden valtionosuutta.

Jatkuvan oppisen tarve kasvaa yhteiskunnassa. Tämä heijastuu myös suunnitteilla oleviin yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahoitusmalleihin.