Kansalaistiedettä Heurekassa

Uutisia   21.9.2017 8.17   Päivitetty 14.2.2019 10.12

Heurekan kävijöillä oli heinäkuun aikana mahdollisuus osallistua Silminnäkijä-testiin, jossa tutkittiin luotettavan silminnäkijätunnistuksen etäisyyksiä. Silminnäkijähavainnoilla on edelleen merkittävä rooli rikosten ratkaisemisessa. Heurekan ja Åbo Akademin Silminnäkijä-testiin osallistui neljän viikon aikana yhteensä 1 640 kävijää. Heistä 60 % oli naisia. Ahkerimmin tutkimukseen osallistuivat lapset, mutta mukana oli myös muutamia yli 80-vuotiaita.

Osallistujille esitettiin lyhyesti neljä eri etäisyyden päässä olevaa henkilöä. Etäisyydet vaihtelivat 5 ja 110 metrin välillä. Jokaisen henkilön jälkeen osallistujille näytettiin kahdeksan valokuvaa, joissa esitetty henkilö joko oli tai ei ollut mukana. Tyypillisimmin testin tehneet tunnistivat vain yhden henkilön neljästä oikein. Joukossa oli muutamia osallistujia, jotka saivat testissä kaikki oikein.

Alustavien tulosten mukaan vain vähän yli puolet testatuista pystyi tunnistamaan koehenkilön lyhyen etäisyyden päästä. Kun etäisyys koehenkilöön oli 5–10 metriä, 55 % testin tehneistä valitsi oikean henkilön kahdeksan valokuvan joukosta. Pidemmillä etäisyyksillä virheellisiä havaintoja tehtiin vielä enemmän.

Åbo Akademin soveltavan psykologian professorin Pekka Santtilan mukaan yllättävää oli se, että Heurekassa tehdyn testin mukaan tunnistukset ovat erittäin epäluotettavia jo 50 metrin etäisyydeltä. 50 metrin päästä tehdyt tunnistukset olivat oikeita vain 19 % osallistujista. ”Tämä on vain hieman parempi tulos kuin mihin pelkkä arvaus johtaisi. Arvaamalla osallistujien olisi tullut saada 12,5 % eli yhden kahdeksasta oikein. Sadan metrin päässä ollutta henkilöä osallistujat eivät pystyneet enää tunnistamaan.”

Nyt tutkimusryhmä jatkaa tulosten tarkempaa analysointia. Tutkijat selvittävät mm. osallistujien iän, näkökyvyn ja tunnistusvarmuuden yhteyttä heidän tunnistuskykyynsä. Tulokset julkaistaan myöhemmin kansainvälisissä tiedelehdissä.