Kansalaiskeskustelujen sarja

Uutisia   21.9.2017 8.16   Päivitetty 14.2.2019 10.11

Keskustelusarja oli Kansanvalistusseuran ja sen yhteistyökumppaneiden aloite uudenlaisen, osallistavan yhteiskunnallisen keskustelukulttuurin luomiseksi. ”Suomen askeleet” -kansalaiskeskustelujen sarja kiersi kevään aikana 27 paikkakunnalla, ja tilaisuuksiin osallistui yhteensä noin 450 keskustelijaa. He ideoivat pienryhmissä ratkaisuja Suomen tulevaisuudelle. Keskustelut käytiin yhdenvertaiseen ideointiin ja vaikuttamiseen tähtäävällä World Café -menetelmällä, jossa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua ja tuoda esiin omat näkökulmansa ja argumenttinsa. Tulokset koottiin raporttiin ja luovutettiin heinäkuussa valtiosihteeri Paula Lehtomäelle.

Ympäristön tila ja maapallon kestokyky oli eniten pienryhmiä puhuttanut aihe. Keskustelijat ehdottivat yksilöllisiä, paikallisia, valtakunnallisia ja globaaleja toimia luonnon suojelemiseksi.

Koulutusta, oppimista ja kasvatusta ja käsiteltiin toiseksi eniten. Ratkaisut heijastivat keskustelijoiden luottamusta sivistykseen sekä yhteiskunnan vakauttajana että muutosvoimana. Koulutuksen ja kasvatuksen toivottiin parantavan asenteita ja käytäntöjä ympäristönsuojelulle suotuisiksi, auttavan nuoria kiinni muuttuvaan työelämään ja vähentävän vihapuhetta.

Yhteisöllisyyden lisääminen oli keskustelijoiden tuottamissa ratkaisuehdotuksissa oma suosittu kokonaisuutensa. Keskustelijat tulkitsivat yhteisöllisyyden eri-ikäisten, eri taustoista ja asemista tulevien kohtaamisiksi ja toiminnaksi.