Julkea!

Uutisia   14.6.2017 13.12   Päivitetty 14.2.2019 10.10

Liikkeelle panevana voimana on kolme tieteellistä seuraa. Hanke on Alue- ja ympäristötutkimuksen seuran, Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seuran sekä Suomen Maantieteellinen Seuran yhteishanke, jonka tavoitteena on tiivistää lähialojen seurojen välistä yhteistyötä, luoda ja vahvistaa yhteyksiä tiede- ja ammattiyhteisöjen ja tieteellisten seurojen välillä sekä löytää ja kehittää uudenlaisia tiedejulkaisemisen käytäntöjä ja tieteellisiä keskusteluareenoja.

Työn alla on muun muassa ajankohtaisen tutkimuksen vuorovaikutteiseen ja monipuoliseen esiin tuomiseen soveltuva verkkojulkaisualusta, jolla tutkijat ja ammattilaiset saavat äänensä kuuluviin. Hanketta johtaa akatemiatutkija Kirsi Pauliina Kallio ja koordinoi tutkija Pieta Hyvärinen Tampereen yliopistosta. Julkea!-hanke on kaksivuotinen (2017–18) ja sitä rahoittaa Koneen säätiö.

Julkea! (www.julkea.fi) on luonteeltaan kokeileva ja avoin. Hanke muotoutuu vuorovaikutuksessa tiedeyhteisöjen kanssa, ja kutsuukin siksi edellä mainittujen tieteenalojen tutkijat, opiskelijat ja ammattilaiset osallistumaan keskusteluun tiedejulkaisemisen tulevaisuudesta sekä virtuaalialustoilla että tapaamisissa ja tapahtumissa.