Digiaddiktion tutkimusta

Uutisia   21.9.2017 8.12   Päivitetty 14.2.2019 10.11

Tutkimuksen kohteena ovat vuosien 1997 ja 2012 välillä syntyneet, jotka ovat kasvaneet kännyköiden ja sosiaalisen median kanssa. Nelivuotisessa hankkeessa ovat mukana myös Helsingin yliopiston professorit Kirsti Lonka, Kai Hakkarainen ja Kimmo Alho.

Digitalisaatio tuo mukanaan monia mahdollisuuksia. Sosiaalinen media mahdollistaa uudenlaisia sosiaalisen vuorovaikutuksen muotoja ja uudenlaista oppimista, tarjoaa nuorille uudenlaisia yhteisöllisyyden muotoja sekä avaa tilaisuuksia verkostojen laajentamiselle. Salmela-Aro on kuitenkin huolissaan digilaitteiden kanssa kasvaneiden nuorten kehityksestä. ”Tutkittava ikäluokka on psykologisesti hyvin haavoittuva. On todettu, että sen keskuudessa esimerkiksi masennus ja koulu-uupumus ovat lisääntyneet. On alustavaa näyttöä siitä, että kännyköillä on vaikutusta tähän. Digiaddiktio näkyy muun muassa unihäiriöinä.”

Nuoret ovat kuitenkin erilaisia. Uusin tutkimus jakaa heidät kolmeen ryhmään: voikukkiin, tulppaaneihin ja orkideoihin. Akatemian hankkeessa tutkitaan myös näitä kolmea ryhmää: heidän hyvinvoinnin ja koulutuksen polkujaan sekä kännyköiden, pelaamisen ja sosiaalisen median käyttöään. Voikukille kännyköiden käytöllä ei ole vaikutusta hyvinvointiin. Tulppaaneille sillä on pieni vaikutus. Herkkien, sensitiivisten orkideoiden elämässä ympäristöllä on suuri merkitys. He ovat usein taitavia digitaalisuudessa, mutta se myös imaisee heidät helposti mukaansa.