På svenska

Tidskriften Tieteessä tapahtuu

Tidskriften Tieteessä tapahtuu (Aktuellt inom vetenskapen) sammanför de olika vetenskapsområdena. Den är ett forum för aktuella och populära vetenskapsartiklar samt debatt om vetenskap och vetenskapspolitik. Tidskriften har utkommit sedan 1983 och vuxit till en betydande vetenskapstidskrift, med fem nummer per år. Den innehåller artiklar om aktuell forskning, recensioner av vetenskaplig litteratur, presentation av nya böcker och vetenskapsnyheter. Tidskriften skickas avgiftsfritt till media, bibliotek och intresserade privata abonnenter. Tidskriften utges också i elektroniskt format på webbplatsen www.tieteessatapahtuu.fi. Språket är finska.

Kontaktinformation:
Ilari Hetemäki
Huvudredaktör
Tel. +358 9 228 69 227

tieteessatapahtuu@tsv.fi